logo

NOVOSTI
Slider

paris

datum

28. maj - 03. jun

država

Malta

odbrojavanje

websajt

zaprati

CG: Ministarstva prosvjete i sporta, Crnogorski olimpijski komitet i kompanija One potpisali Memorandum o saradnji

Ministarstva prosvjete i sporta i mladih, Crnogorski olimpijski komitet (COK) i kompanija One potpisali su danas Memorandum o saradnji, čiji je cilj promocija sporta i olimpijskih vrijednosti u okviru crnogorskog obrazovnog sistema. Na toj liniji je kreiran projekat "Uči, saznaj i pokreni se", u okviru kojeg će povodom Dana sporta kompanija One krenuti u opremanje škola širom Crne Gore opremom za fizičko vaspitanje.

U okviru projekta će se, u susret Olimpijskom danu koji se obilježava 23. juna, raditi i na podizanju svijesti o tome šta predstavljaju olimpijske vrijednosti, ali i o njihovom značaju za odrastanje i život van sportskih terena.

Krucijalne teme za odrastanje djece, koje se bave pitanjima kao što su vršnjačko nasilje, previsoka očekivanja u sportu i u školi, diskriminacija i tolerancija, važnost formalnog i neformalnog učenja, kao i prednosti i mane tehnologije, biće u formi video časova na raspolaganju cjelokupnom obrazovnom sistemu.

Ministar prosvjete, Miomir Vojinović, rekao je da mu je zadovoljstvo što se, u vremenu digitalizacije i kad se često pominje vršnjačko nasilje, potpisuje memorandum kojim se promoviše sport u obrazovnom sistemu. “Posebno mi je drago što će u vremenima kad uskoro kreću olimpijski dani posebna pažnja posvetiti sportu i sportskim aktivnostima. Znamo šta sport nosi sa sobom – samo dobro, lijepo, uspjeh, druženje, timski rad i sve ono što je potrebno crnogorskom obrazovanju, a i društvu”, naveo je Vojinović.

Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević kazao je da očekuje da će taj projekat biti podstrek da i druge kompanije, koje ostvaruju značajne prihode i poslovne rezultate, krenu stopama kompanije One. “Biće to jedna lijepa priča koju smo i mi u Ministarstvu sporta zamislili, a to je šansa da mlade učimo nečemu što je najljepše, a prije svega jednom fer pleju i disciplini, kao i timskom radu”, rekao je ministar Lalošević.

Predsjednik COK-a, Dušan Simonović, kazao je da mu predstavlja zadovoljstvo što je Ministarstvo provjete brzo prepoznalo ideju projekta, a kompanija One ga podržala. “Projekat je spoj obrazovanja, sporta i društvene – odgovornosti. Veoma sam srećan zbog ovog projekta. Nadam se da će će sličnih aktivnosti biti u susret Olimpijskog dana”, rekao je Simonović.

Završnica ovog projekta odnosiće se na komponentu "Pokreni se", u okviru koje će povodom Olimpijskog dana potpisnici Memoranduma biti dio centralne manifestacije COK-a.

ENG: Ministries of Education and Sports, Montenegrin Olympic Committee, and company One signed a Memorandum of Cooperation

Today, the Ministries of Education and Sports and Youth, the Montenegrin Olympic Committee (MOC), and Telco company “One” signed a Memorandum of Cooperation aimed at promoting sports and Olympic values ​​within the Montenegrin education system. On this line, the project "Learn, Discover and Move" was created, within which One company will start equipping schools throughout Montenegro with physical education equipment on Sports Day.

Within the project, in preparation for Olympic Day, which is celebrated on June 23, awareness will also be raised about what Olympic values ​​represent, as well as their importance for growing up and life outside the sports field.

Critical topics for children's upbringing, which deal with issues such as peer violence, excessive expectations in sports and school, discrimination and tolerance, the importance of formal and informal learning, as well as the advantages and disadvantages of technology, will be available to the entire education system in the form of video lessons.

The Minister of Education, Miomir Vojinović, said he was pleased that the memorandum promoting sports in the education system was being signed at a time of digitization and when peer violence is often mentioned. "I am particularly pleased that at a time when the Olympic days are about to begin, special attention will be paid to sports and sports activities. We know what sport brings with it - only good, beautiful, success, socializing, teamwork, and everything that is necessary for Montenegrin education, as well as society," said Vojinović.

The Minister of Sports and Youth, Vasilije Lalošević, said he expects this project to be a stimulus for other companies that generate significant revenues and business results to follow in the footsteps of One company. "This will be a beautiful story that we at the Ministry of Sports have also envisioned, and that is a chance to teach young people something that is the most beautiful, and above all, fair play and discipline, as well as teamwork," said Minister Lalošević.

The President of the Montenegrin Olympic Committee, Dušan Simonović, said he was pleased that the Ministry of Education quickly recognized the idea of the project, and that One company supported it. "The project is a combination of education, sports, and social responsibility. I am very happy about this project. I hope that similar activities will take place in preparation for Olympic Day," said Simonović.

The finale of this project will be related to the "Move" component, within which the signatories of the Memorandum will be part of the MOC’s central event on Olympic Day.

Sport Vision
Eko
One
erste
Lovcen
Kod io
Efel Motors
Toyota
rtcg
Capital plaza
Sport Vision
Eko
One
erste
Lovcen
Kod io
Efel Motors
Toyota
rtcg
Capital plaza

Kontaktirajte nas

magazin

OLYMPIC MAGAZINE

PREUZMI

logo logo logo logo logoSponzori