logo

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Slider

tokyo

datum

04. feb - 20. feb

država

kina

odbrojavanje

134 Dana

zaprati

Plan i program

 Svoju aktivnost temeljili smo na načelima koja su sadržana u Povelji Međunarodnog olimpijskog komiteta i našem Statutu koji je usaglašen sa ovim dokumentom, kao i Zakona o sportu i drugim međunarodnim i domaćim propisima kojima se uređuje ova oblast. 

Smatram da smo period nakon prijema u olimpijsku porodicu iskoristili na najbolji mogući način, dobro se organizovali za Olimpijske igre u Pekingu i stekli sjajno iskustvo koje je naročito koristilo u pripremama za Igre u Londonu 2012.godine. Ono na šta bih želio skrenuti posebnu pažnju je izuzetna aktivnost koju smo imali u predolimpijskom periodu i koju smo  iskoristili  da afirmišemo olimpizam i olimpijski pokret u našoj zemlji, uključimo u naš rad veliki broj građana Crne Gore, a naročito mladih i, po prvi put na ovim prostorima, predstavimo ovu najveću globalnu ideju i njene vrijednosti, kroz realizaciju velikog broja projekata koje smo posebno osmislili. Po prvi put smo za realizaciju jednog ovako složenog projekta imali i puni četvorogodišnji mandat.

U periodu koji je iza nas, uspostavljena je kvalitetna saradnja sa olimpijskim komitetima drugih zemalja, kao i izvanredna komunikacija i saradnja sa MOK-om, ANOC-om, EOK-om, što predstavlja dobru osnovu za dalji napredak i razvoj ovog olimpijskog komiteta. 

U nastavku bih, u  najkraćem, dao osnovna planska i programska opredjeljenja onako kako ih ja vidim kroz naredni olimpijski ciklus, zaključno sa igrama u Brazilu (Rio de Žaneiro) 2016. godine. Naše aktivnosti temeljićemo na načelima koja smo pomenuli a koja su i do sada bila temeljna opredjeljenja i prioritet ovog olimpijskog komiteta i definisanih potreba crnogorskog sporta uopšte:

1. rad na afirmaciji olimpizma i olimpijskih načela u Crnoj Gori jer, kako stoji u Povelji MOK-a „Olimpizam je životna filozofija kojom se slave i sjedinjuju u uravnoteženu cjelinu kvaliteti tijela, volje i uma. Spajajući sport s kulturom i obrazovanjem, olimpizam teži stvaranju takvog načina života koji se temelji na radosti koja proizilazi iz napora, obrazovnoj vrijednosti dobrog primjera  i poštovanju univerzalinih temeljnih etičkih načela“;

2. očuvanje autonomije olimpijskog pokreta u skladu sa proklamovanim i prihvaćenim načelima, s ciljem da sportom upravljaju i sport kontrolišu nezavisne i priznate sportske asocijacije. Sa olimpizmom je nespojiva bilo kakva diskriminacija na rasnoj, vjerskoj, polnoj i političkoj osnovi;

3. podsticanje, realizacija, praćenje, koordinacija, podrška i organizacija multisportskih  takmičenja;

4. unapređenje etike u sportu i razvijanje duha fairplay-a i nenasilja koje postaje globalni problem;

5. saradnja sa Vladom Crne Gore, državnim i privatnim kompanijama u nastojanju da se sport stavi u službu građana, s ciljem promovisanja mira, jedinstva i suživota;

6. podrška projektima koji imaju za cilj uključivanje, napredovanje i promovisanje što većeg broja žena u sportu, u svim strukturama i nivoima radi primjene načela jednakosti;

7. postupanje u skladu sa afirmisanim principima Međunarodnog anti-doping kodeksa, čiji je Crnogorski olimpijski komitet potpisnik;

8. učestvovanje u predlaganju i donošenju dugoročnih programa razvoja sporta u Crnoj Gori, što nam je i do sada bila jedna od glavnih odrednica rada i djelovanja, jer kao mlada i mala država moramo iskoristiti sport za afirmaciju i predstavljanje, s obzirom na to da je sport jedan od najboljih, a usudiću se reći, u ovom trenutku i najbolji crnogorski izvozni proizvod;

9. saradnja sa nevladinim sektorom;

10. stipendiranje spotskih talenata – olimpijskih kandidata kod pojedinačnih sportova i obezbjeđivanje kvalitetnih grantova za kolektivne sportove preko Olimpijske solidarnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta;

11. ojačavanje već stvorenog olimpijskog pula, što bi omogućilo adekvatno finansiranje i realizaciju planova i programa saveza i samog Olimpijskog komiteta u susret Olimpijskim igrama;

12. predstavljanje Crnogorskog olimpijskog komiteta i crnogorskog sporta na međunarodnom planu, što je jedan od naših glavnih zadataka, koji smo u dosadašnjem periodu, po ocjeni mnogih, izvršavali na nabolji mogući način;

13. suprostavljanje svakoj političkoj ili komercijalnoj zloupotrebi sporta i sportista i zalaganje za osiguravanje njihove društvene i profesionalne budućnosti preko državnih organa i sportskih organizacija;

14. podržavanje aktivnosti sporta za sve i, u mogućoj mjeri, pomoć i podršku Nacionalnom Paraolimpijskom komitetu Crne Gore;

15. podrška održivom razvoju u sportu i briga za zaštitu životne sredine, što je važna obaveza Crnogorskog olimpijskog komiteta;

16. rješavanje problema smještaja administracije, s obzirom na to da ni izbliza nijesmo zadovoljni trenutim rješenjem, pa nam i to ostaje kao planski zadatak i obaveza, i u okviru toga rješavanje pitanja organizacije muzeja i biblioteke. Za ove aktivnosti neophodna nam je snažna podrška države Crne Gore;

17. organizacija i izgradnja mini-olimpijskog centra ili centara u skladu sa već promovisanim idejama nekih lokalnih samouprava, Vlade i ovog olimpijskog komiteta;

18. nastavak aktivnosti koje podržavaju i promovišu vezu sporta, kulture i obrazovanja;

19. nastavak dobre saradnje sa Univerzitetom Crne Gore, naročito sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje u cilju dalje afirmacije olimpizma i olimpijskog pokreta;

20. dobra saradnja sa medijima, kako pisanim tako i elektronskim, u cilju ispunjenja zadataka iz ovog programa i godišnjih programa, kao i programa saveza;

21. podrška konstituisanom Klubu crnogorskih olimpijaca;

22. saradnja sa Crnogorskom sportskom akademijom   i

23. afirmacija rada komisija koje imenuje Crnogorski olimpijski komitet s ciljem uključivanja što većeg broja sportista i sportskih radnika u rad ove sportske asocijacije.

Crnogorski olimpijski komitet će aktivno i partnerski učestvovati u  donošenju pojedinih propisa  koji će na dugoročan način unaprijediti rad i razvoj crnogorskog sporta. Tu, prije svega, mislim na određena zakonska rješenja koja nijesu na adekvatan način afirmisana ni u novom Zakonu o sportu, pa je neophodo  pokrenuti proceduru izmjena i dopuna istog. Smatram, takođe,  da bi inicijativa za izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću i pojedinih poreskih zakona bila neophodna jer bi se i kroz ta zakonska rješenja umnogome moglo pomoći sportu, a to je i pravi način da se ovoj  djelatnosti pristupi na sistemski način.

Posebnu pažnju u narednom periodu treba obratiti na obezbjeđivanju adekvatne zdravstvene zaštite sportista, čemu je Crnogorski olimpijski komitet i do sada poklanjao posebnu pažnju. Još jednom bih napomenuo da smo potpisnici anti-doping Kodeksa, što predstavlja jednu od strateških aktivnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta. Zakonom o sportu je konstituisana posebna Komisija za zaštitu od dopinga u čijem sastavu su i tri predstavnika Crnogorskog olimpijskog komiteta. Istakao bih izuzetan doprinos doktorke Mire Jovanovski-Dašić u dosadašnjim aktivnostima na ovom planu. Na ovu temu Crnogorski olimpijski komitet je organizovao jedan izuzetno posjećen seminar i izvršena je obuka određenog broja lica za kontrolu i prevenciju u ovoj oblasti koja su u susret Olimpijskim igrama uradila značajan broj testiranja.

Posebno ćemo se u narednom periodu fokusirati na planove i programe pojedinih  saveza koji su, kroz dosadašnje dobre rezultate svojih sportista i dobru organizaciju unutar saveza, zavrijedili da budu na poseban način tretirani i praćeni.

Bilo bi izuzetno korisno kada bismo više nego do sada mogli probuditi zainteresovanost naših stručnjaka u savezima za kvalitetnijim usavršavanjima u inostranstvu, s ciljem implementacije savremenih svjetskih trendova u sportu.  Ovaj projekat bismo, svakako, realizovali  sa našim prijateljima iz Olimpijske solidarnosti.

Mišljenja sam da prioritete u podršci pojedinim sportskim savezima i sportistima treba da određuje rezultat koji ti sportovi budu imali na međunarodnom planu, za šta već postoji dosta dobra evidencija.

Kako nam je posebno zadovoljstvo i sreću predstavljalo 33 mladih sportista na Olimpijskim igrama u Londonu, naša obaveza bi bila da na Igrama u Riju  pokušamo da imamo isto ovako brojan tim.

Kruna našeg dosadašnjeg rada i aktivnosti je osvajanje srebrne medalje rukometašica na Olimpijskim igrama u Londonu, što je ujedno i prva olimpijska crnogorska medalja.

Iako svjesni činjenice da je izuzetno teško osvajati olimpijska odličja, imamo ambiciju da i na narednim Igrama, bez obzira na smjenu generacija i bez obzira na veličinu naše zemlje, pokušamo da ostvarimo dobar plasman i da se izborimo za novu olimpijsku medalju.

Na osnovu ovog načelnog plana radili bismo kao i do sada godišnje planove koji bi na detaljan način razrađivali gore navedena polazišta.

Na kraju, siguran sam, na osnovu dosadašnjeg iskustva, da će se pojaviti i niz drugih aktivnosti koje će ovaj Komitet morati da isprati, s obzirom na to da je ovo izuzetno živa i dinamična materija, pa je teško sve do kraja planirati. No, siguran sam da ću sa timom sa kojim sam i do sada radio i izvanredno sarađivao, znati da odgovorim i tom izazovu.

Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE - STRAST KOJA NAS SPAJA / TOKYO 2020

COK Montenegrin Olympic Committee
Image is not available
Predstavljena oprema našeg olimpijskog tima za Igre u Tokiju

COK Montenegrin Olympic Committee
Slider
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar
Sport Vision
Eko
Monteput
Aerodromi Crne Gore
Universal Bank
Lustica bay
rtcg
marin med
Kod io
Capital plaza
Efel Motors
Lovcen
plantaze
Toyota
Luka Bar

Kontaktirajte nas

magazin

OLYMPIC MAGAZINE

PREUZMI

logo logo logo logo logo