Zelene igre: Prirodno je biti fer

Na osnovu Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti organizacije Igara malih zemalja Evrope 2019, a u skladu sa strategijom i jasnim opredjeljenjem olimpijskog pokreta da se kroz sport, posebno organizacijom sportskih događaja, promoviše održivost i zaštita životne sredine, Crnogorski olimpijski komitet donio je program „Zelene igre“, u skladu sa kojim će se Igre malih zemalja Evrope 2019. organizovati i na osnovu čijih načela će se sprovoditi sve dalje organizacione aktivnosti COK-a.

Ovaj program se temelji na načelima Strategije Međunarodnog olimpijskog komiteta o održivosti i zaštiti životne sredine, kao i na strategiji Ministarstva turizma i održivog razvoja Vlade Crne Gore.

Projekat COK-a – „Nije igra samo na terenu – budi fer i prema pririodi“, koji je promovisao sport i njegovu ulogu u zaštiti životne sredine, ocijenjen je kao jedan od najboljih projekata iz te oblasti u okviru Olimpijske solidarnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Slogan „Zelenih igara“ biće Prirodno je biti fer (Be fair by nature)Pod tim sloganom, izradiće se uputstvo za organizaciju sportskih takmičenja, koje je neophodno ispoštvati kako bi se organizovala i održala bez negativnog uticaja na životnu sredinu. 

U saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, relevantinim stručnjacima i organizacijama iz ekologije i zaštite životne sredine, napraviće se uputstvo za organizaciju sportskih takmičenja, koje je neophodno ispoštovati kako bi se ista organizovala bez negativnog uticaja na životnu sredinu. Kao glavni nosilac ovog projekta, Crnogorski olimpijski komitet će za potrebe organizacije Igara „Crna Gora 2019“ angažovati preko 500 volontera, preko 250 članova saveza i klubova, te 50-ak službenika iz pet crnogorskih opština koji rade u sportu, koji će proći obuku čiji će sastavni dio biti i zeleni aspekt Igara „Crna Gora 2019“.

Cilj edukacije, ali i kompletnog projekta, je da svi nacionalni savezi, i njihov tehnički kadar prođu obuku i da usvoje navedena rješenja i preporuke, te da ih implementiraju prilikom organizacije svih budućih događaja u Crnoj Gori.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Dokumenta

 

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh