Zakazana V Redovna i Izborna skupština COK-a

U Podgorici je danas održana XXVII sjednica Upravnog odbora Crnogorskog olimpijskog komiteta na kojoj je odlučeno da se V Redovna i Izborna skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta održi 9. septembra 2020. godine.

U skladu sa Statutom Crnogorskog olimpijskog komiteta, a saglasno Povelji Međunarodnog olimpijskog komiteta, izbori za predsjednike svih Nacionalnih olimpijskih komiteta održavaju se u periodu od šest mjeseci nakon završetka Olimpijskog ciklusa. Upravni odbor COK-a, uz konsultacije i saglasnost Međunarodnog olimpijskog komiteta, donio je Odluku o održavanju izbora za predsjednika i organe COK-a za naredni mandatni period.

Na osnovu prijedloga nacionalnih sportskih saveza i odluke Kandidaciona komisije, Upravni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta utvrdio je da je jedini kandidat za izbor predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta za naredni mandatni period, Dušan Simonović, dosadašnji predsjednik. Simonovića je predložilo 12 nacionalnih sportskih saveza, dok drugih prijedloga nije bilo.

Kandidat za predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta će Skupštini predstaviti plan i program rada za četvorogodišnji mandatni period.

Nacionalni sportski savezi predložili su delegate za Skupštinu COK-a za novi mandatni period. Saglasno dostavljenim prijedlozima, Skupština COK-a brojaće 46 predstavnika nacionalnih sportskih saveza. Od ovog broja, savezi čiji se sportovi nalaze na programu Olimpijskih igara imaju 30 predstavnika, Klub crnogorskih olimpijaca 4, Sportska komisija 2, ostali sportski savezi i asocijacije imaju 10 predstavnika.

Sponzori i partneri

    Partneri MOK-a

    Dokumenta

     

    0
    Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh