Uloga COK-a u afirmaciji olimpizma u Crnoj Gori

CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET

PREDSJEDNIK, DUSAN SIMONOVIĆ:

"ULOGA CRNOGORSKOG OLIMPIJSKOG KOMITETA U AFIRMACIJI OLIMPIZMA U CRNOJ GORI"

Bar, 15-18. 04. 2004. godine

 

I

U ovom radu zelim da dam jedan pregled planova i aktivnosti koje će Crnogorski olimpijski komitet preduzeti u pravcu afirmacije olimpizma na prostoru Crne Gore i da dam jedan kratak osvrt na aktivnosti koje su u tom pravcu već urađene u proteklim mjesecima.

Dakle, pored ostalog, Crnogorski olimpijski komitet u naredne četiri godine posebnu paznju posvetiće afirmaciji ideje olimpizma na prostoru Crne Gore. Ima vise razloga za to. Prije svega, to je jedna od osnovnih misija svih nacionalnih olimpijskih komiteta na svijetu, a ona je u potpunosti u saglasnosti i sa poveljom MOK-a, kao bazičnim dokumentom na kojem temeljimo nase planove aktivnosti.

U periodu od svog osnivanja, dakle u prethodnih deset godina, Crnogorski olimpijski komitet značajno je uticao na popularizaciju olimpizma u Crnoj Gori. Sa druge strane, ovaj Komitet bio je inicijator i realizator brojnih akcija i projekata koji su imali za cilj da se obezbijede sto kvalitetniji uslovi crnogorskim sportistima kako bi oni mogli postizati sto bolje rezultate. On je, zapravo, bio jedinstvena tačka kroz koju su se prelamala stremljenja sportista i sportskih radnika, kojima je ideja vodilja bila sto bolji i sto razvijeniji olimpijski sportovi, odnosno sport uopste u Crnoj Gori.

U narednom periodu, Crnogorski olimpijski komitet će nastaviti sa realizacijom planiranih aktivnosti. Te aktivnosti kretaće se u nekoliko pravaca. Prije svega, nastaviće sa afirmacijom olimpizma. Zatim, sportistima će se obezbjeđivati optimalni uslovi za rad i napredovanje u sportu. Postojeće i inicirane kontakte sa stranim sportskim organizacijama COK će jos vise produbiti i unaprijediti, a jedna od prioritetnih ambicija svakako jeste da se uspostavi
konstantna i direktna komunikacija sa Međunorodnim olimpijskim komitetom, kao i sa drugim sportskim asocijacijama i organizacijama iz Evrope i svijeta.

 

II

Dozvolite mi da, ukratko, nesto kazem o aktivnostima koje je Crnogorski olimpijski komitet realizovao u prethodnih nesto vise od pola godine. Radi se o raznovrsnim aktivnostima u smislu viseaspektne i sveobuhvatne afirmacije olimpizma, kao i razvoja sporta u Crnoj Gori, sto su, uostalom, osnovne smjernice u radu, a to je upravo misija ovog Komiteta.

Jedan dio svojih aktivnosti COK je usmjerio na medijsku popularizaciju desavanja u crnogorskom sportu, sopstvenog rada, a samim tim i ideje olimpizma.

U ovom kontekstu, prije svega bih pomenuo da je urađena Internet prezentacija Crnogorskog olimpijskog komiteta (adresa: www.cok.me ). Prezentacija je osmisljena na efektan i dopadljiv način, a realizovana je u skladu sa najsavremenijim tehničkim rjesenjima koja se danas primjenjuju u svijetu kad su u pitanju Internet tehnologije. Sajt se redovno azurira najnovijim informacijama i na tome radi ekipa stručnjaka iz ove oblasti. Upravo zbog toga, ovaj sajt je idealno mjesto sa kojeg se svi zainteresovani na brz i jednostavan način mogu informisati o radu Crnogorskog olimpijskog komiteta, a naročito mediji i inostrana javnost. Takođe, na ovom mjestu na najbrzi i najlaksi način moći će da se dobiju sve relevantne informacije o desavanjima uoči predstojećih Olimpijskih igara u Atini, kao i o desavanjima na samim igrama. Da se radi o veoma kvalitetnom i informativnom sajtu najbolje govori činjenica da ga je samo u tri mjeseca ove godine posjetilo oko 3 000 ljudi.

Drugi segment Public Relations aktivnosti Crnogorskog olimpijskog komiteta svakako je emisija koja se realizuje u saradnji sa Televizijom Montena i koja se prikazuje jednom nedeljno na ovoj televiziji. Prema informacijama koje imamo od TV Montena, ova emisija je veoma gledana i već ima sirok krug svojih stalnih gledalaca. U njoj se kroz različite vrste priloga govori o svemu onome sto je aktuelno u crnogorskom i svjetskom sportu, a naročita paznja se poklanja olimpijskim pripremama nasih reprezentativaca. U ovoj emisiji će biti emitovani i izvjestaji samih Igara, a određeni prilozi će se posebno obraditi i kao zaseban serijal emitovati u nekoliko emisija nakon Olimpijskih igara.

I, naravno, časopis Olympic News, čiji je prvi broj izasao prije nesto vise od mjesec dana. Ovaj časopis je urađen na visoko profesionalan način, kakav do sada nije postojao kad je u pitanju sportska stampa u Crnoj Gori. Za ovaj časopis pisu ugledni novinari, doajeni crnogorskog sportskog novinarstva. Nakon prvog broja Olympic News-u, moze se konstatovati da je postigao veliki uspjeh i da su mu se iskreno obradovali svi ljubitelji sporta u nasoj Republici. Pored ostalih kvaliteta, ono sto moramo posebno istaknuti jeste edukativna dimenzija ovog časopisa, naročito kad je u pitanju afirmacija pojma i ideje olimpizma na nasim prostorima, sto, u kontekstu nase ukupne misije, odnosno naseg ukupnog rada, smatramo veoma vaznim.

 

III

U drugom dijelu svojih aktivnosti COK je fokusirao paznju na komunikaciju sa domaćim i inostranim sportskim i van sportskim subjektima.

Prije svega da kazem nesto o komunikaciji na domaćem planu i to prije svega sa sportskim savezima. Smatramo da je ovo veoma bitan segment naseg rada, s obzirom da se ova komunikacija do sada nije odvijala na kvalitetan način, a u pojedinim slučajevima nije ni postojala. Rukovodstvo COK- smatra ovo vrlo bitnim i prilazi mu sa osobitom paznjom. Naime, uvjereni smo da se samo dobrom međusobnom komunikacijom mogu rjesavati brojni i nagomilani problemi u crnogorskom sportu, odnosno takva komunikacija je osnov za njihovo trajno i dobro rjesavanje.

U ovom kontestu, pomenimo da su odrzani sastanci sa većihom sportskih saveza iz Crne Gore i sa svima je dogovoreno, pored ostalog, intenziviranje saradnje sto će biti obostrano korisno. Zatim, COK je, saglasno svojim mogućnostima, kao i programima koje su neki od saveza dostavili, pomogao te saveze, naročito u situacijama gdje je ovakva pomoć bila neophodna za pripreme nasih reprezentativaca za nastup na predstojećim Olimpijskim igrama.

Treba naglasiti da je COK u ovom periodu ostvario dobru saradnju sa drzavnim organima Republike Crne Gore, a naročito sa Sekretarijatom za sport, sto je veoma vazno za ukupni stutus sporta u Crnoj Gori.

U ovom kontekstu bih pomenuo da je COK, naročito u ovoj godini, napravio niz inicijativa u smislu kvalitetnog, sistemskog i dugoročnog rjesavanja nekih vaznih pitanja za crnogorski sport. Tu prije svega mislimo na angazovanje u pripremama Nacrta novog Zakona o sportu u kojem se COK zeli, saglasno svojoj misiji i ulozi koju ima, sto bolje pozicionirati, jer bi to bilo od visestrukog značaja za dalji razvoj sporta u Crnoj Gori. Takođe, COK sa paznjom prati rad na donosenju nekih drugih zakona koji takođe mogu imati značaja za sport, naročito za njegovo kvalitetno finansiranje. Ovo se prije svega odnosi na Zakon o igrama na sreću, a COK će inicirati i neke izmjene Zakona o porezima.

Zelim da naglasim da je COK prije nekoliko mjeseci pokrenuo inicijativu da se Dom vojske u Podgorici pretvori u Dom sportova. Smatramo da je rjesavanje ovog pitanja od velike vaznosti za budućnost naseg sporta i COK mu pridaje izuzetnu paznju. Ipak, treba imati u vidu da značaj ovog pitanja, u određenom smislu, prevazilazi granice sporta. Naime, upravo ovako, pretvaranjem jednog vojnog u sportski objekat i drzava Crna Gora bi na najkonkretniji način pokazala razumijevanje za sport u nasoj Republici. Međutim, treba imati u vidu da i pored prijatelja sporta i prijatelja Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji blagonaklono i sa velikim razumijevanjem gledaju na ovu nasu inicijativu, ovo pitanje nije u dimenziji odlučivanja samo Crne Gore, jer da jeste sigurni smo da bi ova inicijativa bila rijesana na nase zadovoljstvo i zadovoljstvo svih sportista i sportskih radnika u Crnoj Gori.

Pored navedenog, pomenuo bih da će na nasoj narednoj Skupstini olimpijska porodica biti uvećana za jos nekoliko članova. Ovo napominjem sa posebnim zadovoljstvom jer upravo to izrazeno interesovanje za članstvo u COK-u, najbolje govori o ugledu koji kod sportskih poslenika u Crnoj Gori uziva Crnogorski olimpijski komitet. Sa druge strane, to je za nas dodatni stimulans, ali i dokaz da smo na dobrom putu, odnosno da na pravi način radimo u interesu naseg sporta.

Razumije se, s obzirom da su pred nama Olimpijske igre, o ovoj najvećoj smotri sporta na svijetu u COK-u se već duze vremena razmislja i vrse se odgovarajuće pripreme. To se prije svega odnosi na pomoć nasim kandidatima za odlazak na Olimpijkske igre, a jedan dio aktivnosti usmjeren je i na planiranje predstavljanja Crne Gore kao drzave i naseg sporta na samim Igrama. Ovoj prezentaciji, koja se smatra veoma značajnom, pristupa se krajnje ozbiljno, jer će se ona iskoristiti da se svjetskoj javnosti, odnosno ljudima prisutnim na Olimpijskim igrama, kao i medijima, predstave potencijali Crne Gore u oblasti sporta, ali i u oblasti turizma, privrede, proizvodnje zdrave hrane i drugog.

 

IV

Poseban segment u ukupnim aktivnostima Crnogrskog olimpijskog komiteta odnosi se na intenzivnu međunarodnu komunikaciju sa sportskim organizacijama. Kroz ovu komunikaciju, odnosno ostvarene kontakte, kojih je u zadnjim mjececima bilo zaista dosta, COK se preporučuje kao relevantan partner, a ovakve prilike koristimo i da međunarodne sportske subjekte informisemo o svojem ukupnom radu.

Ono na čemu naročito radimo i čemu posvećujemo posebnu paznju jeste uključivanje Crnogorskog olimpijskog komiteta u Međunarodni olimpijski komitet. U tom pravcu već je napravljeno nekoliko iskoraka i nadamo se da će ovi napori rezultirati prijemom Crnogorskog olimpijskog komiteta u ovu organizaciju i učiniti ga njenim punopravnim članom. Ne treba posebno naglasavti sta bi ovo značilo za crnogorski sport, ali i za Crnu Goru uopste, a naročito za popularizaciju pojma olimpizma na nasim prostorima.

Posebnu paznju u svojem radu COK je posvetio komunikaciji sa inostranim olimpijskim komitetima, a naročito sa onima iz okruzenja. U tom smislu, ostvarena je izvanredna komunikacija , a u nekim slučajevima, dogovorena je i konkretna saradnja sa olimpijskim komitetima Slovenije, Hrvatske, Albanije, Italije, Rusije i drugih zemalja. COK će uspostvaljenu saradnju u narednom periodu nastaviti i intenzivirati jer za to postoji obostrana zainteresovanost.

 

V

Rekao bih, ukratko, nesto i o nasim planovima za naredni period. Dakle, bazirajući svoju djelatnost na načelima olimpijskog pokreta, Olimpijske povelje MOK-a, kao i na potrebama crnogorskog sporta, programska aktivnost Crnogorskog olimpijskog komiteta, u narednim godinama biće usmjerena u vise pravaca, od kojih status prioriteta imaju sljedeći segmenti :

– podsticanje, praćenje i realizacija sportskih aktivnosti u Crnoj Gori,
– učestvovanje u utvrđivanju i ostvarivanju politike razvoja sporta u Crnoj Gori,
– predlaganje i donosenje dugoročnih programa razvoja sporta u Crnoj Gori
– učestvovanje u organizaciji vaznih međunarodnih takmičenja i manifestacija,
– usklađivanje aktivnosti nacionalnih sportskih saveza,
– sprovođenje stručnog rada u sportu i briga o skolovanju, osposobljavanju i usavrsavanju stručnih kadrova,
– briga o istrazivačko-razvojnom radu u sportu i podrska svim značajnijim projektima u ovoj oblasti,
– praćenje i podrska vrhunskih sportskih dostignuća crnogorskih sportista; njihovo učesće u nacionalnim sportskim ekipama na Olimpijskim i Mediteranskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima, kao i drugim velikim takmičenjima i manifestacijama.

Da bi na kvalitetan način realizovao planirane aktivnosti i da bi odgovorio svim zahtjevima koji se pred njega postavljaju, Crnogorski olimpijski komitet će se rukovoditi posebnim programima, a koji će biti u funkciji razvoja

– sporta u skolama,
– sporta na Univerzitetu Crne Gore,
– sporta za hendikepirane,
– sporta za sve,
– kvalitetnog sporta,
– vrhunskog sporta.

U ovom kontekstu zelim da pomenem da smo pripremili Nacrt Statuta i obavili sve ostale pripreme za skoro formiranje Crnogorske olimpijske akademije. Smatramo da će ova Akademija u godinama koje su pred nama kroz svoj rad dati izuzetan doprinos sirenju olimpizma u Crnoj Gori.

Kao sto vidite iz navedenog radi se o ambicioznim planovima, koje mi smatramo realnim. Naravno, za njihovu ukupnu imlementaciju potreban je sirok front aktera, dakle ne samo Crnogorskog olimpijskog komiteta, već i drugih subjekata u nasem drustvu. Sigurni smo da će krajni rezultat ovih velikih i sveobuhvatnih planova biti prosperitet sporta u Crnoj Gori i njegova ukupna popularizacija i afirmacija.

 

VI

Kao sto se iz navedenog moze zaključiti, kroz sve nase aktivnosti, moze se jasno uočiti da se Crnogorski olimpijski komitet u svom radu rukovodi načelima olimpizma i da veliki značaj pridaje afirmaciji samog pojma olimpizma u Crnoj Gori.

Međutim, to zelim posebno da naglasim, u Crnoj Gori je odavno postojala zainteresovanost za olimpijske sportove, pa je u tom smislu Crnogorski olimpijski komitet, na neki način, nastavljač stremljenja koja na ovim prostorima postoje odavno.

O tome, mozda, najbolje svjedoči tradicija odrzavanja viteskih igara u Crnoj Gori. Naime, ove igre oduvijek su bile izvanredna prilika da se na jednom mjestu sagledaju i spoje dvije imanente karakteristike crnogorskog duha – takmičarskog i viteskog. Iz danasnje perspektive, čini nam se, da se upravo kad je u pitanju poimanje sporta, ali i zivota, moze povući paralela između Crnogoraca, zagledanih u nebo i Lovćen, i starih Grka, iz vremena kada su se Grčki ratnici i takmičari odmjeravali u vjestinama ispod Olimpa, te mitske planine, koja je okosnica grčke duhovnosti i tradicije, iz koje je proizasla i tradicija olimpizma, kao jedne od najvećih tekovina ukupne istorije čovječanstva.

Sa druge strane, kroz razne pisane dokumente vidimo da je u Crnoj Gori, jos u proslom vijeku, postojalo snazno interesovanje za olimpijske sportove, oni su praćeni sa budnom paznjom, a paralelno sa tim javljala se ambicija da se i Crna Gora, kao zemlja učesnik, takmiči na olimpijadama. Nazalost, zbog poznatih istorijskih okolnosti, koje su van domena sporta, to nije bilo moguće, ali je interesovanje za sport raslo nesmanjenim intenzitetom i postajalo sve veće. Crna Gora je tokom vremena dala veliki broj vrhunskih sportista iz raznih sportova. Mnogi od njih postigli su internacionalnu slavu, pamte ih generacije ljudi sirom planete. Oni su, razumije se, na taj način prenosili i slavu o zemlji iz koje su dolazili, o njenom imenu, tradiciji, kulturi.

Danas, na nase veliko zadovoljstvo, crnogorski sportisti postizu vrhunske rezultate u vise disciplina. Takođe, podmladak mnogih ekipa i klubova obećava svijetlu budućnost nasem sportu.

Dobro je, i zbog nas i zbog budućih generacija, da se ovakva tradicija u Crnoj Gori njeguje sa osobitom paznjom, da se neprestano nadograđuje i čuva kao velika svetkovina nase ukupne istorije, nasega duha i duhovnosti.

Takođe, i nas u Crnogorskom olimpijskom komitetu to dodatno obavezuje na istrajnost, dugotrajan i sistematičan rad, sa jasnom vizijom: da se sport u Crnoj Gori njeguje i razvija na kvalitetan način.

Dakle da zaključim: mi u Crnogorskom olimpiskom komitetu zelimo svojim radom, svim svojim aktivnostima dati puni doprinos afirmaciji ideje olimpizma na nasim prostorima. S obzirom na nas plan, zelju i ambicije sa kojima u to ulazimo, nadamo se da ćemo u tome i uspjeti.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh