Svjetska konferencija MOK-a “Sport za sve”

 

U Limi (Peru) je od 24. do 27.aprila 2013. održana 15. Svjetska konferencija MOK-a “Sport za sve”, koju su zajedno organizovali Međunarodni olimpijski komitet i Nacionalni olimpijski komitet Perua, a ugostili peruanski Institut za sport i opština Miraflores.

 

 

Konferencija je okupila više od 500 učesnika, vodeće stručnjake u području “Sport za sve” iz gotovo 90 zemalja, delegate MOK-a, Nacionalnih olimpijskih komiteta, sistema Ujedinjenih Nacija, Međunarodnih sportskih federacija i ostalih članica olimpijskog pokreta, ali i stručnjake iz naučnog svijeta, predstavnike vladinog i nevladinog sektora, razvojnih banaka i privatnih kompanija.

U uvodnim izlaganjima delegatima su se obratili Žak Rog, predsjednik MOK-a, Hoze Kvinones, predsjednik Peruanskog olimpijskog komiteta i Sem Ramsami, predsjedavajući Komisije MOK-a “Sport za sve”, koji su naglasili misiju olimpijskog pokreta da se sport i rekreacija učine dostupnim svima, jer nisu dobri samo za pojedinca, već i za društvo u cjelini i pozvali na akciju uz moto “pokreni se”.

Oblik Konferencije omogućio je interaktivne rasprave i razmjenu iskustava na plenarnim sjednicama i okruglim stolovima, u okviru tri glavne teme: socijalni benefiti sporta i rekreacije, važnost dostupnosti sportskih objekata i javnih prostora, te uspostavljanje i njegovanje partnerstva u sportu.

Kroz konkretne primjere inicijativa “Sport za sve”, učesnicima je pružena mogućnost da sagledaju prednosti fizičke aktivnosti kao ključnog elementa u pozitivnom razvoju lokalnog stanovništva, ulogu projekata sporta za sve u razvoju zajednice i socijalne kohezije, kao i važnost međusektorske saradnje za uspješno povećanje nivoa učešća u redovnim fizičkim aktivnostima. Pored toga, Konferencija u Limi predstavljala je značajnu priliku da se na osnovu iskustava drugih kreiraju novi projekti na nacionalnom nivou i uspostavi mreža saradnje sa ostalim organizacijama i institucijama iz olimpijskog pokreta aktivnim u ovoj oblasti.

Crnu Goru su na konferenciji predstavljali Dušan Simonović, predsjednik COK-a i Milan Bracanović, predsjednik Crnogorskog saveza “Sport za sve”, koji su u okviru događaja iskoristili priliku da se susretnu sa gospodinom Ramsamijem i kolegama iz drugih Nacionalnih olimpijskih komiteta.

 

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh