Pravilnik o izboru sportiste godine

Na osnovu člana 62 stav 2 Zakona o sportu („Službeni list CG“, broj 36/2011) i člana 56 Statuta Crnogorskog olimpijskog komiteta, Izvršni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta, na sjednici održanoj 18. 12. 2012. godine, donio je

 

P R A V I L N I K

O KRITERIJUMIMA, NAČINU  I POSTUPKU

ZA IZBOR SPORTISTE GODINE

 

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se kriterijumi, način i postupak za izbor i proglašenje najboljeg sportiste Crne Gore za postignute sportske rezultate u toku jedne godine (u daljem tekstu: sportista godine).

Član 2

Sportistom, u smislu ovog pravilnika, smatra se državljanin Crne Gore, takmičar u individualnim sportskim granama olimpijskih sportova i član nacionalne reprezentativne selekcije, u seniorskoj kategoriji.

Član 3

Za sportistu godine može se proglasiti sportista koji tokom jedne (tekuće) godine ostvari najbolji rezultat u odnosu na druge sportiste iz svog i drugih sportova.

Član 4

Kod izbora sportiste godine primarno odlučuje kriterijum najboljeg plasmana na zvaničnim međunarodnim takmičenjima iz člana 6 ovog pravilnika (u daljem tekstu: zvanično međunarodno takmičenje), dok u slučaju da više sportista imaju jednak broj bodova nakon primarnog vrednovanja vrši se dodatno vrednovanje po osnovu postignutog poretka na godišnjoj rang listi na kraju takmičarske godine ili sezone međunarodne sportske federacije, za one sportiste čije međunarodne federacije imaju utvrđenu metodologiju određivanja rang liste i vode evidenciju o poretku na rang listama svojih sportista (u daljem tekstu: godišnja rang lista).

Član 5

Prijedloge za izbor sportiste godine, po pozivu Izvršnog odbora Crnogorskog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu: Izvršni odbor), dostavljaju crnogorski sportski savezi čiji se sportovi nalaze na zvaničnom program Olimpijskih igara.

Poziv iz stava 1 ovog člana dostavlja se crnogorskim sportskim savezima i objavljuje se na internet stranici Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Predlagač iz stava 1 ovog člana može preložiti samo jednog kandidata i dužan je da svoj prijedlog upodobi kriterijumima utvrđenim ovim pravilnikom.

Član 6

Pod zvaničnim međunarodnim takmičenjima podrazumijevaju se i boduju rezultati koji su ostvareni u seniorskoj konkurenciji na sljedećim takmičenjima, prema redosljedu koji označava prioritet:

–          Olimpijske igre;

–          Svjetsko prvenstvo;

–          Evropsko prvenstvo;

–          Svjetski kup;

–          Evropski kup;

–          Mediteranske igre.

Član 7

Odluku o izboru i proglašenju sportiste godine donosi Izvršni odbor, na prijedlog Žirija za izbor sportiste godine (u daljem tekstu : Žiri), koju u tu svrhu na period od četiri godine imenuje Izvršni odbor.

Član 8

Komisija primarno vrednovanje vrši prema sljedećoj bodovnoj listi:

Bodovna Tabela

Član 9

U slučaju da više sportista nakon primarnog vrednovanja imaju jednak broj bodova, Žiri vrši dodatno vrednovanje po osnovu postignutog poretka na godišnjoj rang listi.

Dodatno vrednovanje vrši se prema sljedećoj bodovnoj listi:

Bodovna Tabela 2

Član 10

Žiri može, do najviše 5 bodova, dodatno vrednovati sportistu koji je na takmičenjima iz člana 6 Pravilnika, izabran za najboljeg igrača, najboljeg strijelca ili je u najboljem sastavu turnira-prvenstva i dr.

Član 11

Ukoliko na osnovu vredovanja iz čl. 8 i 9 ovog pravilnika Žiri ne može utvrditi prijedlog za sportistu godine, Izvršni odbor će glasanjem izabrati sportistu godine.

Izuzetno, Izvršni odbor može donijeti odluku da se za sportistu godine izabere i proglasi najviše dvoje sportista, uvažavajući poseban značaj određenog sportskog rezultata odnosno posebnih okolnosti njegovog ostvarenja.

Član 12

Kod izbora sportiste godine, u slučaju identičnog rezultata, prednost imaju individulani sportovi u odnosu na kolektivne, izuzev ako je sportista iz kolektivnog sporta proglašen za najboljeg igrača Olimpijskih igara, Svjetskog prvenstva ili Evropskog prvenstva.

Član 13

Sportista iz nižerangiranih takmičenja, bez obzira na broj osvojenih bodova saglasno ovom pravilniku, ne može biti rangiran ispred sportiste koji je osvojio jedno od prva dva mjesta na višem rangu takmičenja.

Član 14

Ukoliko se naknadno utvrdi da je rezultat koji je bio osnov za izbor sportiste godine postignut primjenom nedozvoljenih sredstava i postupaka (doping), sportista gubi zvanje sportiste godine i sva prava koja su po tom osnovu utvrđena Zakonom o sportu.

Član 15

Prilikom donošenja odluke o izboru sportiste godine, Izvršni odbor donosi i Odluku o dodjeli priznanja sportisti  godine, s tim da se obavezno uručuje diploma čiji je sadržaj odluka Izvršnog odbora o izboru sportiste godine.

Član 16

O izboru i proglašenju sportista godine Crnogorski olimpijski komitet vodi posebnu evidenciju.

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Crnogorskog olimpijskog komiteta.

 

Broj: 02-617  PREDSJEDNIK  
Podgorica, 28. 12. 2012.godine  Dušan Simonović

Sponzori i partneri

  • lovcen-osiguranje
  • plantaze

Partneri MOK-a

Olimpijski magazin

 

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh