Skupština COK-a: Godina koja je označila preobražaj

Nakon usvajanja niza materijala na godišnjoj sjednici Skupštine COK-a, može se samo konstatovati da su svi planovi, i finansijski i organizacioni, ostvareni ili premašeni. Rvački savez postao član COK-a

Skupština COK-a: Godina koja je označila preobražaj

U Podgorici je 30. marta održana V Redovna sjednica Skupštine Crnogorskog olimpijskog komiteta, kojom je predsjedavao predsjednik COK-a Dušan Simonović.

Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o pripremama za Olimpijske igre u Pekingu i o aktivnostima COK-a u periodu između dvije sjednice Skupštine.

Ovim izvještajem je, pored ostalog, obuhvaćena protokolarna aktivnost COK-a, ali i mnoštvo tehničkih pitanja, koja se tiču organizovanja odlaska i boravka crnogorskih sportista i delegacije tokom OI u Pekingu.

Izvještajem se konstatuje da je COK kvalitetno reagovao na čin prijema u MOK u julu 2007. i da je u dosadašnjem periodu izvršio sve neophodne radnje i procedure za odlazak na OI.

U periodu koji je pred nama definisaće se broj sportista koji će učestvovati na OI (za sada su učešće obezbijedili vaterpolisti, plivačica Marina Kuč i, dobijenom vajld kartom, džudista Srđan Mrvaljević), prema kojem se posebnom metodom izračunava broj članova delegacije.

Ono što je izvjesno je da će crnogorsku zastavu tokom defilea na ceremoniji otvaranja Igara nositi kapiten crnogorske vaterpolo reprezentacije.

Predsjednik Simonović još jednom je istakao izuzetan uspjeh crnogorskog sporta koji je uspio da iznjedri toliko učesnika za prve OI u crnogorskoj istoriji. On je naglasio da oko pola od 205 članova MOK-a, među kojima ima NOK-ova iz mnogo većih zemalja od Crne Gore, na OI u Pekingu neće imati više od pet sportista.

Skupština je usvojila odluku da revizorska kuća za kontrolu završnog računa COK-a bude Institut računovođa i revizora Crne Gore. Kako je naglasio predsjednik Simonović, o ovoj odluci, kao i o dosadašnjim nalazima revizora biće obaviješten i Međunarodni olimpijski komitet.

Na sjednici su usvojeni Završni račun COK-a za prošlu, i finansijski plan COK-a za 2008. godinu. Plan prihoda za prošlu godinu bio je 530.000 eura, a ostvareno je 660.000 eura.

Finansijski plan za tekuću godinu zasniva se, kako je rečeno, na realnim procjenama. Njime je predviđeno ostvarenje budžeta u iznosu od 1.110,000 eura. Iz budžeta Crne Gore i od sponzora očekuje se po 450 hiljada eura, što je kao odnos (pola – pola) među izvorima prihoda preporučeno i savezima. Iz izvora Fonda solidarnosti MOK-a očekuje se 140.000 eura, a iz ostalih izvora i donacija – 70 hiljada eura.

Najveća planirana budžetska stavka COK-a za ovu godinu, u iznosu od 810.000 eura, odnosi se na troškove vezane za odlazak i boravak našeg tima na Olimpijskim igrama u Pekingu i za međunarodne aktivnosti.
Skupština je razmatrala zahtjeve nekih saveza za prijem u COK.
Predsjednik Simonović obavijestio je članove Skupštine da je desetak saveza apliciralo za prijem u članstvo COK-a, te da je Izvršni odbor COK-a na sjednici u petak predložio da se primi Rvački savez, a da je data preporuka da Skupština odluči o zahtjevu Triatlon saveza, Klizačkog saveza i Wu Shu Kung Fu saveza, koji će biti demonstrativni sport na OI u Pekingu. On je dodao da je COK u obavezi prema Međunarodnom olimpijskom komitetu da, kao nacionalni olimpijski komitet, članove prima sa velikom pažnjom i prema zadatim kriterijumima.

Boro Mračević je istakao da je sigurno da će svako ko osvoji pravo učešća na OI, u Pekingu nastupiti pod okriljem COK-a, a da se u proceduri prijema novih članova mora držati pravila MOK-a.

Skupština je usvojila predlog IO da COK u svoje članstvo primi Rvački savez Crne Gore.

Predsjednik COK-a je na kraju jučerašnje sjednice istakao tri stvari koje smatra najvećim uspjehom COK-a u dosadašnjem periodu. To je obezbjeđivanje stipendije MOK-a za 9 sportista iz Crne Gore i osvojeni grant za vaterpoliste u iznosu od 100.000 eura. Potom, obezbjeđivanje stipendije za 50 perspektivnih mladih crnogorskih sportista, kao i obezbjeđivanje takozvane "sportske penzije" za zaslužne crnogorske sportiste.

Skupština je izabrala Radno predsjedništvo, Verifikacionu komisiju i zapisničara i ovjerivača zapisnika. Za članove Radnog predsjedništva izabrani su Mojaš Radonjić, Boro Mračević, Zorica Kovačević i Gojko Radunović.

U svojoj kući do 2012.

Na sjednici je usvojena je inicijativa Bora Mračevića, člana Radnog predsjedništva, da Crnogorski olimpijski komitet treba što prije da počne aktivnosti u cilju obezbjeđivanja sopstvene kuće do Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine.

U skladu sa sugestijom MOK-a o paritetu učešća žena u upravnim organima sportskih organizacija, odlučeno je da se formira tijelo koje će pratiti tu oblast. Taj posao koordiniraće Zorica Kovačević, član Radnog predsjedništva.

Predsjednik Simonović upoznao je članove Skupštine i o aktivnostima, koje se sprovode u saradnji sa resornim ministarstvom, na formiranju crnogorske nacionalne Antidoping komisije. On je najavio mogućnost organizovanja niza seminara na kojima bi se savezi upoznali sa problematikom vezanom za doping u sportu i borbom protiv njega. On se zahvalio dr Miri Dašić -Jovanovski, koordinatorki na poslovima formiranja ove komisije na do sada urađenom poslu, pozivajući saveze da joj se obrate u vezi svih mogućih nejasnoća.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh