Sastanak Olimpijskih komiteta zemalja centralne i jugoistočne Evrope

U Bratislavi je u organizaciji Slovačkog olimpijskog komiteta 12. januara 2010. godine održan sastanak Olimpijskih komiteta zemalja centralne i jugo-istočne Evrope, kojem su, pored domaćina, prisustvovali predstavnici Albanije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Makedonije, Crne Gore, Poljske, Slovenije, Srbije i Turske. Sastankom je predsjedavao gosp. Jozef Liba, generalni sekretar Slovačkog olimpijskog komiteta.

Tema sastanka bila je pozicioniranje Olimpijskih komiteta prema Evropskoj Uniji preko EU kancelarije Evropskih olimpijskih komiteta, koja je početkom 2009. godine otvorena u Briselu.

Direktor EU kancelarije EOK-a, gospodin Folker Helmund prezentovao je rad i funkcionisanje kancelarije, aktivnosti koje su ostvarene u 2009. godini i plan rada za 2010. godinu.

Posebno interesovanje prisutnih pokazano je za mogućnost finansiranja sportskih projekata iz fondova Evropske Unije. Kako je gosp. Helmund objasnio, u paketu programa koje je Evropska Unija usvojila za period do kraja 2013. godine, specijalno za sportske projekte nema predviđenih programa, međutim u okviru određenih oblasti, kao što su kultura i edukacija, zdravlje, programi za mlade… ima prostora da se konkuriše i sa sportskim projektima. Od 2014. godine, u narednom sedmogodišnjem paketu, izvjesno je da će biti moguće finansiranje sportskih projekata u okviru posebnog programa za sport.

Direktor odjeljenja za edukaciju i međunarodne odnose u sportu u Ministarstvu za obrazovanje Slovačke, gospođa Elena Malikova, prezentovala je dio projekta za koje je njeno Ministarstvo, u okviru zajedničkog projekta Vlade Slovačke, dobilo značajna sredstva od Evropske Unije, između ostalog i za sport. Dio budžeta je dobijen za edukaciju pedagoga fizičke kulture za rad sa omladinom talentovanom za sport, saradnju između škola i sportskih institucija i uspostavljanje mreže nacionalnih i regionalnih centara za rad sa talentovanim mladim sportistima.

 

 

Radni dio sastanka

 

 

 

 

 

Zajednička fotografija učesnika skupa

 

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh