Saopštenje za štampu Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara

Saopštenje za štampu Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara

Izvršni odbor Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara odlučio je da povuče dodijeljenu organizaciju Volosu (Grčka) za Mediteranske igre u 2013.godini.

Volos je prethodno dobio pravo da organizuje Mediteranske igre 2013.god., pod uslovom da sve odredbe Olimpijske povelje i pravilnika Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara (MKMI) budu uzete u obzir i svi uslovi predviđeni Ugovorom i kandidaturom budu implementirani.

Nažalost, nakon potpisivanja Ugovora u oktobru 2007.godine, u Volosu nije puno urađeno. Pored toga, finansijska kriza u Grčkoj takođe nije išla u prilog situaciji. U nastojanjima da se Igre održe u Grčkoj, od strane MKMI je čak prihvaćen i određen broj mjera štednje. Odobreno je i alternativno rješenje da se uključe neki od sportskih objekata u okolnim naseljima, jer su radovi na poboljšanju sportske infrastrukture slabo napredovali.

U martu prošle godine grčke vlasti su dobile prvo formalno upozorenje da će Igre biti oduzete Volosu ukoliko se ne preduzmu adekvatne korektivne mjere.

Od aprila 2010.god. održana su tri sastanka Izvršnog odbora na kojima su se tražile mogućnosti da Volos ugosti Igre po uobičajenim standardima. Takođe na tri sastanaka, koordinaciona komisija istakla je važnost da Organizacioni odbor Igara mora imati odgovarajući budžet, sredstva za rekonstrukciju i izgradnju važnih sportskih objekata, kao i odgovarajući smještaj za sportiste i prateća lica. MKMI je zatražio sastanke s najvišim zvaničnicima i insistirao na pismenim garancijama, koje međutim nisu dostavljene.

Poslednje upozorenje upućeno je 15.januara Organizacionom komitetu Igara u Volosu sa zahtjevom da dosavi:
a) pismene državne garancije o raspoloživim sredstvima neophodnim za organizaciju Igara;
b) pismene garancije za rekonstrukciju i izgradnju važnih sportskih objekata;
c) dokaz o odgovarajućem smještaju za sportiste i prateća lica sa detaljnim pregledom.

Na vanrednom sastanku u Parizu 28.januara 2011.g., Izvršni odbor MKMI je konstatovao da garancije nisu dostavljene, čime je došlo do kršenja odredbi Ugovora i kandidature. Iz datih razloga, uprkos želji da domaćini Igara ostanu Volos i Larisa i cijeneći velike napore pojedinaca koji su bili uključeni u organizaciju, zbog neizvjesne budućnosti ovih Igara
MKMI nije imao alternativu već da odluči da povuče organizaciju Igara dodijeljenu Volosu,
uz jedan uzdržan glas i bez glasova protiv ove odluke.

Tri grada, koja su se kandidovala za domaćina Mediteranskih igara u 2017., izrazila su spremnost da organizuju Igre 2013.godine: Mersin (Turska),Taragona (Španija) i Tripoli (Libija). U razmatranje se, naravno, nijesu mogli uzeti gradovi koji nisu bili spremni da organizuju Igre 2017.

Članovi Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara će 23.februara glasati za izbor novog grada- domaćina Mediteranskih igara 2013.godine.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh