Saopštenje sa javnost

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, gospodin Dušan Simonović, dobio je poziv za učešće na Skupštini Evropskog olimpijskog komiteta, koja se 29. jula ove godine održava u Rimu.

Takođe, na Skupštini EOK-a biće prisutan i predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, gospodin Žak Rog.

Tokom navedene Skupštine, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, gospodin Simonović, će se sastati sa gospodinom Rogom, što će, upravo, biti prvi neposredan i direktan kontakt predsjednika Olimpijskog komiteta naše države sa Predsjednikom MOK-a.

Nema sumnje da je ovo veoma značajan sastanak, koji je, upravo, potvrda dosadašnjeg angažmana COK-a na planu afirmacije olimpizma na prostoru Crne Gore. Sa druge strane, to će biti prilika da se dogovore pravci za dalji rad i aktivnosti Crnogorskog olimpijskog komiteta, u skladu sa Poveljom MOK-a i principima olimpizma.

Pomenuti boravak gospodina Simonovića u Rimu i sastanak koji će imati sa gospodinom Rogom, dolaze u pravi čas, jer je sa Sjednice Predsjedništva COK-a, koja je održana u petak, 21. jula ove godine, upućen zahtjev MOK-u za priznanjem Crnogorskog olimpijskog komiteta kao nacionalnog olimpijskog komiteta, kao i zahtjev EOK-u za učlanjenjem.

Podršku Crnogorskom olimpijskom komitetu za njegovo priznanje od strane MOK – a, kao i za učlanjenje u EOK, poslalo je više nacionalnih olimpijskih komiteta, i to: NOK Albanije, NOK BiH, NOK Bugarske, NOK Hrvatske, NOK Češke, NOK Makedonije, NOK Poljske, NOK Rumunije, NOK Slovačke, NOK Srbije i NOK Slovenije.

Nema sumnje da će ova snažna podrška iz više nacionalnih olimpijskih komiteta, biti dodatni argument za prijem COK-a u međunarodnu olimpijsku porodicu.

PREDSJEDNIK,
Dušan Simonović

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh