Saopštenje COK-a

Saopštenje COK-a

Skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta na svom današnjem zasijedanju bavila se i aktuelnim dešavanjima u Džudo savezu Crne Gore. Vijest o tome da Srđan Mrvaljević neće nastupiti na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beču sve nas je neprijatno iznenadila.

Ocijenjeno je da je napravljena izuzetna šteta crnogorskom džudou i crnogorskom sportu uopšte. Očigledno je da je trebalo sačekati odluku suda, a do tada zadržati status quo, koliko god dubina sukoba unutar Saveza bila jaka, jer pred važno evropsko takmičenje trebalo je održati jedinstvo u reprezentaciji i poslati jednu reprezentaciju, a nakon takmičenja i ovdje rješavati sporna pitanja, što je bio temeljni stav Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Neprihvatljivo je i protivzakonito da u jednom savezu postoje dva predsjednika, dva pečata, dva selektora i dvije ekipe i pored izričitog upozorenja Evropske džudo unije (EJU) da će prihvatiti isključivo jednu selekciju.

Dakle, postojala je samo jedna zastava, jedna reprezentacija, jedna država, ali različiti pečati i spor oko njih, tako da iako je do samog kraja postojala šansa, kada su čelnici EJU na molbu Crnogorskog olimpijskog komiteta nudili dogovor, a predstavnici obje struje to odbili i na taj način preuzeli odgovornost za ukupnu situaciju, o čemu su nas i pismeno obavijestili iz Evropske džudo unije, 21. aprila, neposredno pred žrijebanje u 20h, do kada je i postojala mogućnost da se sukobljene strane dogovore.

Smatramo da je na ovaj način zloupotrijebljen i Srđan Mrvaljević i time je propuštena šansa da i on brani boje svoje zemlje. Međutim, kako smo obaviješteni Mrvaljeviću je u više navrata nuđeno da nastupi na EP, u selekciji gospodina Kosovića, i da bude jedini takmičar naše zemlje u svojoj kategoriji, što je on odbio.

Crnogorski olimpijski komitet nije mogao spriječiti ovakav razvoj događaja, jer je samim odlaskom dvije ekipe bilo jasno da se jedna mora vratiti. COK je organizacija koja svoje aktivnosti zasniva na Povelji MOK-a i bez zakonskih ingerencija da vrši inspekcijski ili bilo kakav drugi nadzor. Oba saveza bila su evidentirana u nadležnom ministarstvu i traženo je mišljenje olimpijskog komiteta, međutim jasno je da savezi priznati od strane svojih matičnih međunarodnih organizacija mogu učestvovati na takmičenjima i u slučaju da nijesu članovi Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Kako bi se izbjegle ovakve ili slične stvari, neophodno je ubrzati izradu novog Zakona o sportu, jasno precizirati odredbe koje će regulisati ovu materiju i dati ovlašćenja nadležnom organu da uvede mjere nadzora i privremene mjere upravljanja, jer i u drugim savezima ima sličnih problema, ili istim odredbama prenijeti nadležnost takve vrste Crnogorskom olimpijskom komitetu.

Takođe, na Sjednici je odlučeno da će olimpijski komitet svoj stav prema Džudo savezu definisati tek nakon meritorne odluke nadležnog državnog organa.

Služba za informisanje
Crnogorskog olimpijskog komiteta

Sponzori i partneri

Partneri MOK-a

Dokumenta

 

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh