Predstavnik francuske agencije Aristeia u posjeti COK-u

U okviru priprema za predstojeće Olimpijske igre, na poziv Crnogorskog olimpijskog komiteta u Podgorici je boravio gospodin Žad Zogbi.

Za tržište Crne Gore, Aristeia je jedina ovlaštena agencija za prodaju ulaznica za Olimpijske igre London 2012., a pored toga za period Igara nudi i druge usluge, kao što su prevoz i smještaj u hotelima različitih kategorija u Londonu.
Kako bi se zainteresovanim građanima, službenim licima i prije svega navijačima omogućilo da na lakši način obezbijede svoj boravak u Londonu, francuska agencija je postigla generalni dogovor o saradnji sa turističkom agencijom Grand Travel iz Podgorice, koja će ubuduće biti njihov predstavnik u našoj zemlji.
Dvije agencije će zajednički kreirati aranžmane za London, u zavisnosti od procijenjenih potreba tržišta i nastojati da pored ulaznica koje Aristeia već posjeduje, kroz dalje programe organizatora, kao i razmjenu sa agencijama Olimpijskih komiteta drugih zemalja, pribave što veći broj ulaznica za takmičenja na OI.
U COK-u su veoma zadovoljni postignutim dogovorom i posebno se zahvalili gospodinu Zogbiju na spremnosti da izađe u susret našim potrebama i zajedno sa domaćom agencijom nađe rješenja da crnogorski građani lakše dođu do Londona.
COK obezbjeđuje smještaj, prevoz i boravak na OI samo za sportiste i oficijelna lica, odn. trenere, medicinsko i tehničko osoblje čiji broj će, u zavisnosti od broja kvalifikovanih sportista, odrediti LOCOG i koji će biti smješteni isključivo u Olimpijskom selu, stoga će Nacionalni sportski savezi za svoje predstavnike i goste takođe morati da se obrate zvaničnim agencijama.  
Iz tog razloga COK je danas organizovao sastanak predstavnika Nacionalnih sportskih saveza sa predstavnicima agencija, kako bi u neposrednom kontaktu dobili infomacije o ponudama i mogućnostima, kao i direktne odgovore na pitanja o načinu kupovine ulaznica i ostalih usluga. Svrha sastanka je takođe bila da se okvirno odrede potrebe Saveza i očekivan broj navijača, kako bi se utvrdile mogućnosti da se njihovim potrebama i rasporedu takmičenja u pojedinim sportovima prilagode aranžmani i pribave ulaznice.
 
Svi zainteresovani građani se za informacije mogu obratiti na sledeće telefone:
ARISTEIA, Mr.Jad Zoghbi, tel: +33 1 40 098696, e-mail: jad@aristeiasport.com
GRAND TRAVEL, gosp.Sreten Kankaraš, tel: 020 / 664 666, e-mail: grand@grand.me

Sponzori i partneri

    Partneri MOK-a

    Dokumenta

     

    0
    Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh