Podrška borbi protiv dopinga u Crnoj Gori

Crnu Goru je posjetila od 3. do 5. decembra grupa eksperta Savjeta Evrope sa željom da se upoznaju sa stanjem i rezultatima borbe protiv dopinga u crnogorskom sportu i prenesu svoja iskustva kako bi  borba za eliminisanje dopinga iz sporta bila ujednačena, sinhronizovana, snažna i sa jednakim pravilima.

U tom smislu eksperti su razgovarali sa najodgovornijim ljudima iz oblasti sporta u Crnoj Gori, predsjednikom Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušanom Simonovićem, direktorom Uprave za sport Igorom Vušurovićem, te predsjednicom Crnogorske komisije za  borbu protiv dopinga Dr Mirom Dašić. Prethodno su, u okviru dvodnevne radne posjete, eksperti Savjeta Evrope razgovarali u parlamentu sa poslanikom Andrijom Popovićem, proslavljenim crnogorskim reprezentativcem i potpredsjednikom COK-a.

Ocijenjeno je da je komunikacija i organizacija koju mi imamo sa Medjunarodnim asocijacijama na zadovoljavajućem nivou, da smo u prethodnom periodu postigli zavidne rezultate, značajno i permanentno povećavajući broj sportista koje kontrolišemo, ali je zajednički ocjenjeno da nam je za još kvalitetniji rad potrebna pomoć, kako bi smo pored dobijenih bitaka dobili i rat, kako je zaključio Mihael Petru, šef delegacije Savjeta Evrope za borbu protiv dopinga, a što je takođe na vrhu  agende prioriteta olimpijskog pokreta.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh