Održana XXVI sjednica Upravnog odbora

Danas je, u Univerzitetskom sportsko-kulturnom centru u Podgorici, održana XXVI sjednica Upravnog odbora COK-a.

Na sjednici je usvojen finansijski izvještaj COK-a za 2019.godinu, izvještaj Nadzornog odbora COK-a, kao i izvještaj nezavisnog revizora, koji su dali pozitivno mišljenje o realizaciji finansijskog poslovanja COK-a.

Takođe, usvojen je finansijski plan COK-a za 2020.godinu, koji je u značajno nižem iznosu od prethodno planiranog zbog novonastale situacije u vezi sa panedmijom COVID 19, u nominalnom iznosu od 865.000 eura.

Završni račun za 2019.godinu i Finansijski plan COK-a za 2020.godinu biće dostavljeni na razmatranje i usvajanje Skupštini COK-a, na redovnom zasijedanju.

Upravni odbor je usvojio izvještaj o učešću na III Zimskim olimpijskim igrama mladih koje su od 9. do 23. januara održane u Lozani, a na kojima su Crnu Goru predstavljali Tamara Popović (alpsko skijanje) i Aleksandar Grbović (kros kantri).

Upravni odbor je donio odluku o raspisivanju izbora i rokovima za sprovođenje izbornih aktivnosti za izbor organa i tijela COK-a za naredni mandatni period. Odluke će biti objavljene na sajtu Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Sponzori i partneri

    Partneri MOK-a

    Dokumenta

     

    0
    Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh