Održana promocija knjige „Sportski turizam u Crnoj Gori“, autora prof. dr Dragana Klarića

U srijedu, 19. aprila, u KIC-u „Budo Tomović“, održana je promocija knjige „Sportski turizam u Crnoj Gori“, autora prof. dr Dragana Klarića. O knjizi su, pored autora, govorili i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću  doc. dr Stevo Popović, generalni direktor Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom pri Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Petričević, kao i predsjednik Udruženja sportskih novinara Crne Gore Veselin Drljević.

Sport se danas smatra najvećim globalnim svjetskim fenomenom, a turizam najopsežnijom ekonomskom aktivnošću na svijetu. Upravo su sport i turizam razvili dva međusobno zavisna društveno – ekonomska fenomena modernog društva, a Crna Gora, sa svojim prirodnim potencijalima, ima sve preduslove za razvoj sportskog turizma”, kazao je Simonović.

On je istakao da se stručna i naučna javnost u Crnoj Gori još uvijek nije ozbiljno bavila problemati­kom sportskog turizma, te da se Crna Gora, poznavajući dimenziju i uticaj velikih sportskih manifestacija na razvoj turizma, mora opredijeliti za organizaciju takvih manifestacija i da, s tim u vezi, treba istrajati na ideji da se u našoj zemlji organizuju Mediteranske sportske igre.

Iako Crna Gora trenutno ne raspolaže sportskim objektima koji ispunjavaju strik­tne međunarodne standarde za organizaciju takvog takmičenja, ulaganje u izgradnju sportskih objekata predstavljalo bi dodatni impuls za razvoj sportskog turizma, jer organizacija, pa i kandidatura za neku sportsku priredbu, utiču na stvaranje im­idža države”, zaključio je predsjednik COK-a, Dušan Simonović.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh