OBRAĆANJE PREDSJEDNIKA COK-a DUŠANA SIMONOVIĆA, NA PROMOCIJI POŠTANSKE MARKE, KOJU JE IZDALA POŠTE CRNE GORE POVODOM OVOGODIŠNJIH OLIMPIJSKIH IGARA

Čast mi je što sam u prilici da Vas pozdravim na promociji poštanske marke posvećene predstojećim Olimpijskim igrama, koje će se, kaš što znate, održati u avgustu mjesecu ove godine, u Pekingu.
Crnogorski olimpijski komitet, pored svoje osnovne misije, koja je usmjerena na razvoj sporta, veoma je posvećen širenju duha olimpizma na našim prostorima i afirmaciji svih ideja koje proizilaze iz Olimpijske povelje. Godina u kojoj se odžavaju Igre za svaki olimpijski komitet, pa tako i za naš, predstavlja dodatni izazov i novu inspiraciju da se još intenzivnije posvetimo ovom poslu. Naravno, naročito nas srećnim i ponosnim čini to što će Crna Gora ove godine, prvi put u svojoj istoriji, uzeti učešća na ovoj najvećoj sportskoj smotri na svijetu. Naši sportisti intenzivno se pripremaju za odlazak u Peking i mi se nadamo da ćemo ih sa ponosom gledati na sportskim borilištima u Pekingu.
Drago nam je što je i Pošta Crne Gore prepoznala značaj koje imaju Olimpijske igre, da one upravo, po svome značaju i po svojoj misiji daleko prevazilaze granice sporta i da su usmjerene na povezivanje ljudi svih vjera i rasa, afirmišući osnovne tekovine ljudske civilizacije, a prije svega mir i toleranciju među ljudima.

Sa druge strane moram da kažem da je ovo samo nastavak naše veoma dobre saradnje sa Poštom Crne Gore, na ovakvim ili sličnim projektima. U tom smislu podsjetio bih da smo u saradnji sa Poštom i uoči prošlih Olimpijskih igara, koje su održane u Atini, takođe izdali poštansku marku, posvećenu ovim Igrama.
Drago nam je što velike crnogorske kompanije sve više propoznaju Crnogorski olimpijski komitet kao najboljeg partnera za afirmaciju i razvoj olimpizma i sporta uopšte, uočavajući, takođe, da je ovo partnerstvo izvanredan modus i za njihovu marketinšku promociju.
Vjerujem da će ova marka među domaćim i stranim filatelistima biti dočekana sa velikom pažnjom. Pored ostalih, mislimo da će tako biti i u zemlji domaćina ovogodišnjih Igara, Kini, koja se, kao što znamo, veoma ozbiljno i već nekoliko godina priprema za održavanje Olimpisjkih igara. Sudeći po onome što možemo saznati iz medija i od naših saradnika, ovogodišnje Igre će se odvijati u velelepnim sportskim objektima i da će po organizacionim i tehničkim resursima biti nesumnjivo jedne od najatraktvinijih Igara koje su do sada održane.

Na kraju, želio bih da se zahvalim Pošti Crne Gore na kvalitetnoj saradnji na ovom projektu, a koja će se, vjerujem, nastaviti i ubuduće.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh