Najmlađa država, sportska tradicija

Šta o Crnoj Gori piše na sajtu MOK-a povodom prijema COK-a u MOK?

Najmlađa država, sportska tradicija

"Olimpijska porodica raste! Nove Nacionalne olimpijske komitete, jedan iz Crne Gore, i jedan iz Tuvalua, priznala je danas119. sesija Generalne skupštine MOK-a u Gvatemala Sitiju."

Odmah nakon prijema, u noći između 6. i 7. jula po našem vremenu, na sajtuMOK-a pojavio se tekst sa javnom čestitkom novoprimljenim članovima.

Potom slijedi predstavljanje ove dvije zemlje. U tekstu posvećenom Crnoj Gori, i naslovljenom "Najmlađa država, duga sportska tradicija", stoji: "Crna Gora, smještena u jugoistočnoj Evropi, je najmlađa država na svijetu.
Crna Gora, dio Jugoslavije i kasnije Državne zajednice Srbija i Crna Gora postala je nezavisna država i članica Ujedinjenih nacija 2006. godine, ima 650.000 stanovnika. Zemlja ima dugu sportsku tradiciju i njeni sportisti su dali značajan doprinos jugoslovenskim sportskim rezultatima za sjećanje. Na regionalnim, međunarodnim i olimpijskim takmičenjima, crnogorski sportisti su bili posebno jaki u rukometu, vaterpolu, odbojci, košarci, boksu i džudou. Danas Crna Gora ima 40.000 registrovanih sportista u 1.200 registrovanih sportskih klubova i 39 nacionalnih sportskih saveza. Sedam od ovih saveza je priznato u međunarodnim sportskim federacijama sportova koji su na programu Olimpijskih igara."

Slijedi tekst o Tuvaluu, grupi malih ostrva u Pacifiku, sa ukupno 12.000 stanovnika, zemlji koja je postala članica OUN 2000. godine.

Sada je broj Nacionalnih olimpijskih komiteta u svijetu 205.

U tekstu dalje stoji da su obje organizacije u potpunosti ispunile uslove da budu priznate od MOK-a: Crna Gora i Tuvalu su nezavisne države, priznate od strane međunarodne zajednice i imaju po najmanje pet sportskih saveza koju su članovi međunarodnih sportskih federacija sportova koji su na programu Olimpijskih igara.

Priznanjem od strane MOK-a,Nacionalni olimpijski komiteti postaju članovi Asocijacije nacionalnih olimpijskih komiteta (ANOC).

Na 119. sesiji MOK-a izabrana su četiri njegova nova člana, tako da ih je sada 115, maksimalan broj predviđen njegovim aktima. Izabrana su i tri počasna člana (sada ih je 24), a ponovo je izabran, za još jedan mandat (na četiri godine) Gerhard Haiberg, član Izvršnog borda, aktuelni predsjednik MOK-ove Komisije za marketing, i član Komisije za TV prava i medije. Izbor princeze Haje Al-Husein iz Arapskih Emirata, i Ritev Subovo, predsjednice Indonežanskog olimpijskog komiteta, izražava MOK-ovu želju da bude primjer u povaćanju broja žena u sportskim organizacijama.

Pored njih dvije, izabran je i Patrik Bauman iz Švajcarske, generalni sekretarMeđunarodne košarkaške federacije (FIBA) i Andre Botero, predsjednik Kolumbijskog olimpijskog komiteta.
Svo četvoro izabrano je na period od osam godina.

Šta je Nacionalni olimpijski komitet

Prema Olimpijskoj povelji, misija nacionalnog olimpijskog komiteta je da promoviše fundamentalne principe olimpizma unutar sporta na nacionalnom nivou.

Nacionalni olimpijski komitet ima mnoge obaveze i ovlašćenja. U najkraćem, zadužen je u svojoj zemlji za razvoj sportista i podršku razvoju sporta po najvišim standardina. Učestvuje u obučavanju sportske administracije organizovanjem edukativnih programa.

NOK obezbjeđuje učešće sportista iz svoje zemlje na Olimpijskim igrama.

Samo NOK, i to priznat od strane MOK-a, može da bira i šalje timove i takmičare za učešće na OI.

Nacionalni olimpijski komitet takođe supervizira preliminarnu selekciju potencijalnog grada kandidata za domaćinstvo OI: Prije nego što se grad kandidat pojavi kao protivkandidat drugim gradovima iz drugih zemalja, mora pobijediti u procesu selekcije koju organizuje NOK u zemlji u kojoj djeluje.

Iako je većina nacionalnih olimpijskih komiteta iz međunarodno priznatih suverenih država, MOK takođe priznaje NOK-ove nekih nezavisnih teritorija, komonvelta, protektorata i geografskih oblasti.

Nacionalni olimpijski komiteti članstvom u MOK-u postaju i članovi u odgovarajaćim kontinentalnim asocijama nacionalnih olimpijskih komiteta, kojih je ukupno pet.

 

"Arena"

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh