Mala zemlja velikih sportskih potencijala

INTERVJU: DUŠAN SIMONOVIĆ, PREDSJEDNIK CRNOGORSKOG OLIMPIJSKOG KOMITETA

Mala zemlja velikih sportskih potencijala

Pripreme naše sportske delegacije za Olimpijske igre u Pekingu u punom su jeku. U Crnogorskom olimpijskom komitetu užurbano se radi na poslu koji se po prvi put u istoriji obavlja u Crnoj Gori – organizacija boravka naših sportista, crnogorske vaterpolo reprezentacije i pet takmičara u pojedinačnim sportovima, kao i ostalih članova olimpijske delegacije, na 29. ljetnjim Olimpijskim igrama. Prijateljska Kina i Crna Gora dijele jedan događaj koji je od izuzetnog značaja za obje države – najmnogoljudnija zemlja na svijetu kao organizator OI, a Crna Gora kao učesnik debitant na najvećoj i najprestižnijoj sportskoj smotri na svijetu.

Tim povodom, razgovaramo sa Dušanom Simonovićem, predsjednikom Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Crnogorski olimpijski komitet jedan je od dva posljednja priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, početkom jula prošle godine. Vi, kao predsjednik COK-a, šta bi izvukli kao suštinu tog iskustva od tada do danas?

Prije svega, moram da kažem da je to bio značajan impuls, jedna velika potisna sila za naš sport. Mi smo, kao što je poznato, i u godinama uoči priznanja od strane MOK-a činili određene iskorake na planu međunarodne afirmacije našeg sporta i naših sportista, Međutim, što je sasvim prirodno, rezultati ovakvih naših nastojanja dobili su svoju pravu valorizaciju tek nakon priznanja od strane MOK-a.

Svakako, ovo je za nas, kao uostalom i za svaku zemlju, velika čast, veliki izazov, ali i velika obaveza.

Naime, Crna Gora, iako mala zemlja, ima velike sportske potencijale, a sa ovakvim našim statusom u međunarodnim sportskim asocijacima, dakle, kao nezavisne države, dobili smo mogućnost da na internacionalnim sportskim smotrama direktno pokažemo svoje sportsko znanje i umijeće.

U svojim nastojanjima na planu adekvatne promocije našeg sporta i naših sportista imamo veliku podršku od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta. I ne samo od njega. Naime, veliku podršku daju nam i drugi olimpijski komiteti, naročito oni iz okruženja i izražavaju veliku spremnost za saradnju sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, zasnovanu na dugoročnim vizijama i na obostranoj koristi.

I u samom procesu prijema COK-a u MOK imali smo značajnu pomoć i podršku naših prijatelja iz inostranstva. O tome možda najbolje govori činjenica da je zemlja koja je primljena kad i mi, sedam godina čekala na prijem. Razumije se, mi smo zahvalni svima onima koji su nam pomagali, a sa druge strane, mislim, da smo svojim dosadašnjim radom i u sportskom i u organizacionom smislu, opravdali povjerenje koje nam je dato prijemom u međunarodnu olimpijsku porodicu.

Prijemom COK-a u olimpijsku porodicu, Crna Gora je postala učesnik olimpijskog pokreta na novi, aktivni način. Kako vidite budućnost olimpizma u Crnoj Gori?

Siguran sam da je, kad su u pitanju olimpijski sportovi u Crnoj Gori, pred njima svijetla budućnost. Naravno, očekuje se puno i od svih nas. Dakle, i od samih sportista, ali i od nas u COK-u, kao i njihovih saveza. Takođe, od države i njenih resornih organa očekuje se da na pravi način pomognu mlade sportiste pred kojima je budućnost, odnosno koji se mogu kandidovati za učešće na velikim sportskim smotrama, pa i za Olimpijske igre.

Sa svoje strane, mogu da kažem da se COK vrlo aktivno uključio u rad organa i tijela MOK-a, a očekujemo da naše uključivanje bude još konkretnije kroz angažman u raznim komisijama MOK-a i EOK-a, kao i kroz realizaciju različitih projekata za koje smo aplicirali kod MOK-a. Na domaćem planu, kroz razne projekte, od kojih su neki upravo u toku, na pravi način afirmišemo olimpijski duh i zato na budućnost gledam sa puno optimizma, bilo da je u pitanju naš ugled u MOK-u, bilo da se
radi o našem ukupnom statusu u velikoj olimpijskoj porodici.

Šta COK čini na planu svoje međunarodne, a šta na planu unutrašnje afirmacije?

COK je prije priznanja od strane MOK-a bio u jednoj dosta teškoj situaciji. Naime, kao što znamo, naši sportisti nijesu mogli samostalno nastupati na međunarodnim takmičenjima, pa ni na Olimpijskim igrama. Međutim, COK se i tada trudio da, koliko god je to bilo moguće u datim okolnostima, vrši svoju misiju nacionalnog olimpijskog komiteta, iako je to bilo veoma teško, jer smo bili suočeni sa brojnim problemima, a prije svega nepriznavanjem od strane MOK-a. Srećom, Vlada Crne Gore je imala razumijevanja za naša nastojanja i pomagala nam da realizujemo neke projekte koji su u to vrijeme bili veoma značajni za popularizaciju crnogorskog sporta i na našem i na međunarodnom planu. Dakle, COK se i u tom periodu profilisao u jednu ambicioznu i ozbiljnu sportsku instituciju.

U ovom kontekstu, pomenuo bih kao veoma značajno, s obzirom na navedene okolnosti, pojavljivanje, odnosno predstavljanje Crne Gore na Olimpijskim igrama u Atini, 2004. godine, koje je imalo snažnog odjeka i bilo vrlo zapaženo.

U vremenu nakon priznanja od strane MOK-a, pred nas su se postavile nove obaveze. Prije svega, morali smo da naša akta, naše ukupno funkcionisanje upodobimo principima sadržanim u Olimpijskoj povelji, temeljnom dokumentu olimpijskog pokreta. Mogu da kažem da smo u ovom poslu za kratko vrijeme napravili veliki pomak, zbog čega smo dobili komplimente od strane MOK-a. Moram ovom prilikom da istaknem da su nam u tome pružili veliku pomoć i podršku stručnjaci MOK-a, ali i drugih nacionalnih olimpijskih komiteta, naročito nekih iz okruženja. Sve to je uticalo da je danas COK jedna ozbiljna, dobro organizovana, centralna crnogorska sportska institucija, koja sa uspjehom vrši svoju misiju i na domaćem i na međunarodnom planu. Naravno, pred nama je još novih izazova, novih zahtjeva, ali vrijeme nam ide na ruku i mi ćemo, u to sam siguran, u godinama koje su pred nama izgraditi COK u jednu modernu, uzornu i jasno profilisanu sportsku insituciju. Svakako, pred nama su intenzivni napori na planu afirmacije COK-a i na međunarodnom i na unutrašnjem planu. Mislim da imamo dovoljno resursa za ovaj posao i siguran sam da ćemo ga kontinuirano i kvalitetno obavljati u narednim godinama.

Uostalom, treba imati u vidu da je ovo tek naša nepuna prva godina, da smo „tek prohodali“, a uspjeli smo da, prema mnogim relevantnim pokazateljima, učinimo mnogo i srećni smo zbog komplimenata koje za to dobijamo. Naravno, mi smo, i pored toga, svjesni da nas čeka još dosta posla, ali mi imamo jasnu viziju našeg razvoja i na tom poslu ćemo istrajati.

Kako ocjenjujete dosadašnjui saradnju sa MOK-om i njegovim organima?

U svakodnevnom kontaktu smo sa ljudima iz MOK-a i mogu da kažem da je dosadašnja naša komunikacija sa MOK-om veoma dobra i za nas veoma korisna. Razumije se, bez adekvatne stručne pomoći MOK-a nemoguće je ozbiljno konstituisati jedan nacionalni olimpijski komitet.
Naše delegacije su nekoliko puta boravile u Lozani, a u više navrata dobili smo konkretnu i značajnu pomoć od MOK-a, bilo da je u pitanju stručna ili finansijska pomoć. Obostrano smo konstatovali da smo i u organizacionom i u sportskom smislu uspjeli i da, s obzirom na to, po ocjeni zvaničnika MOK-a, dugoročno možemo računati na njihovu punu podršku i pomoć.

Uostalom, mi smo jedan mlad olimpijski komitet, ali komitet zemlje koja ima sjajne sportiste i izuzetne sportske potencijale i to je strane MOK-a prepoznato na pravi način.

Olimpizam je pokret čija istorija, kako u antičko, tako i u moderno doba, ima enciklopedijski obim. Hoće li i u čemu taj pokret imati svoje specifičnosti u našoj zemlji?

Crnogorska sportska, pa i šira javnost je, iako do sada Crna Gora nije učestovala na njima kao samostalna država, uvijek veoma pažljivo pratila dešavanja na Olimpijskim igrama i o tome svjedoče brojni dokumenti i napisi u štampi, a puno toga sačuvano je i u uspomenama naših sportista i sportskih radnika.

Što se tiče naših specifičnosti, smatram da je najveća ta da smo mi po broju stanovnika i po površini mala zemlja, a imamo sjajne sportiste. To je nešto što primjećuju svi internacionalni sportski poslenici i ljudi koji prate i vole sport. Sport je u Crnoj Gori vrlo popularan i dosta se upražnjava, a dosta se i prati putem medija. Vjerujem da će intenzivnija dešavanja na planu olimpizma, odnosno specifičnosti koje pominjete početi da se kristalizuju tek nakon ovogodišnjih Igara, kad naši građani i zaista shvate da naši takmičari samostalno, pod svojom zastavom, sa svojom himnom, nastupaju na najvećoj sportskoj smotri na svijetu. Dan otvaranja Igara u Pekingu, za svakog našeg čovjeka, biće izuzetan, jer će ga ispuniti nacionalnim ponosom, kakav dosad, ovakvim povodom, nije imao prilike da osjeti.

A da mi, u sportskom smislu, kao mala zemlja po broju stanovnika, jesmo specifikum, govori podatak, koji smo dobili od MOK-a, da će od 205 zemalja, članica MOK-a, 101 zemlja nastupiti sa manje od 10 sportista! A, kao što znamo, iz Crne Gore u Peking će otputovati 20 sportista. Pored članova crnogorske vaterpolo reprezentacije, to su plivačica Marina Kuč, bokser Milorad Gajović, džudista Srđan Mrvaljević, i dvoje atletičara.

Peking 2008. prve su Olimpijske igre na kojima će učestvovati crnogorski sportisti pod našom državnom zastavom. Kako ocjenjujete dosadašnje pripreme, kako COK-a, tako i samih olimpijaca?

Svakodnevno ste svjedoci, preko sredstava javnog informisanja ili na drugi način, da se vrše vrlo intenzivne pripreme naših olimpijskih kandidata za nastup na Igrama. Sa svim savezima koji će imati predstavnike u Pekingu, praktično smo u dnevnom kontaktu. Za sada, sve ide po planu i u jednoj jako pozitivnoj atmosferi.

Rekao sam to u nekoliko navrata, a i sad ću ponoviti, da će COK obezbijediti sve preduslove za kvalitetne pripreme i nastup naših olimpijaca na Olimpijskim igrama u Pekingu. To je naša obaveza, kojoj ćemo, siguran sam, uspješno odgovoriti.

 

Sponzorstva

Da li crnogorske kompanije prepoznaju značaj pomaganja sporta?

Kao što znate, mi smo u ovoj godini sklopili dva veoma značajna ugovora sa dvije velike crnogorske kompanije. Naime, Prva banka Crne Gore je naš generalni sponzor, a Crnogorski telekom je zlatni sponzor Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Sklopili smo i ugovor sa RTVCG o medijskom sponzorstvu, koji smatram izuzetno značajnim, jer će doprinijeti afirmisanju i rada COK-a i popularizaciji sporta na pravi način.

Takođe, najavljena nam je saradnja i sa još nekoliko velikih crnogorskih kompanija.

Nas veoma raduje da su kompanije ovakvih tržišnih gabarita, koje su po mnogo čemu među najuspješnijima ne samo u Crnoj Gori, prepoznale COK kao kvalitetnog i dobrog partnera. Sa druge strane, mi smo veoma otvoreni za saradnju i sa drugim velikim kompanijama. Naravno, to radimo pažljivo i selektivno, jer s razlogom smatramo da je partnerstvo sa nacionalnim olimpijskim komitetom stvar prestiža za jednu kompaniju.

 

Borba protiv dopinga

Borba protiv dopinga, afirmacija učešća žena u sportu i sportskim organima, uključivanje mladih u sportske aktivnosti, neke su od oblasti u kojima MOK želi da postigne sve više. Koliko su ovi problemi aktueni u Crnoj Gori?

Svim ovim pitanjima COK se već bavio. Prije svega, kroz učešće na međunarodnim konferencijama koje su se bavile ovom problematikom. Zatim, prepoznati su i edukovani kadrovi koji se bave ovim problemima, finansijski i tehnički smo podržali aktivnosti koje se i mimo Olimpijskog komiteta dešavaju na planu afirmacije sportskih vrijednosti o kojima govorite. Sa druge strane, podržali smo i aktivnosti koje se vode u pravcu suzbijanja dopinga i korišćenja nedozvoljenih sredstava kod sportista, čemu ćemo biti i u narednom periodu maksimalno posvećeni.

 

Afirmacija olimpizma u Crnoj Gori

Crnogorci sa velikim zanimanjem, pa i pasijom, prate sve što se dešava na međunarodnoj i domaćoj sportskoj sceni. Po Vašem mišljenju, kako se olimpizam u današnjoj Crnoj Gori može ljudima približiti još više?

Jedna od osnovnih misija svakog nacionalnog olimpijskog komiteta, pa tako i našeg, jeste širenje ideje olimpizma. Znamo da je olimpijska ideja jedna od izuzetnih tekovina savremene civilizacije i da upravo promoviše temelje vrijednosti na kojima se zasniva moderni svijet, svijet u kojem danas živimo. Dakle, to su ideje tolerancije, mira, humanosti, ravnopravnosti i svega onoga što je dobro, što omogućava ljudima jedan miran i lijep život. Mi smo od samog početka shvatili ovu dimenziju misije našeg olimpijskog komiteta i toj temi posvećujemo naročitu pažnju. U tom smislu, realizovali smo nekoliko akcija i projekata, a u narednom periodu, s obzirom na naš status u međunarodnom olimpijskom pokretu, planiramo ih još više. Tu ćemo se, prije svega, oslanjati na pomoć i sugestije od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, a neke akcije ćemo realizovati i u saradnji sa velikim crnogorskim kompanijama, medijima, opštinama, školama itd. Nedavno je započet jedan takav projekat. Naime, Pošta Crne Gore je, u saradnji sa Crnogorskim olimpijskim komitetom izdala prigodnu poštansku marku, povodom održavanja ovogodišnjih Igara. Radi se o jednom zanimljivom projektu koji će sigurno doprinijeti, na svojoj način, popularizaciji olimpizma na našim prostorima. Svakako, sličnih poslova biće još, naročito u ovoj godini, kada se održavaju Igre.
Pomenuo bih da smo nedavno, u saradnji sa Crnogorskom sportskom akademijom, organizovali stručnu konferenciju koja je bila edukativnog karaktera i koja je i po predavačima i po temama koje su se elaborirale bila veoma korisna za sportske radnike.

Takođe bih pomenuo još jedan projekat, koji je u toku, a to je „Olimpijski karavan“, koji će obići skoro sve crnogorske gradove i koji ima za cilj da se građanima, naročito mladima, predoče sve karakteristike olimpijskog pokreta.

 

G. Borović

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh