Kalendar Mediteranskih igara pomjeren za godinu dana

U Patri (Grčka) održana je 24. avgusta 2019. godine Generalna skupština Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara (MKMI), na kojoj je usvojen prijedlog da se Mediteranske igre ubuduće održavaju u drugoj godini olimpijskog ciklusa.

Ovo se ne odnosi na naredne igre „Oran 2021”, jer su sa domaćinima već potpisani ugovori, već će se primjenjivati od 2026. godine, kada će igre ugostiti italijanski Taranto, čija je kandidatura prihvaćena uz jednoglasnu podršku.

Očekuje se da će ovo pomijeranje doprinijeti da veći broj vrhunskih sportista bude zainteresovano za učešće, a istovremeno će nacionalni olimpijski komiteti, koji su u godini nakon Olimpijskih igara uglavnom u fazi restrukturiranja, imati više vremena za adekvatne pripreme.

I u drugim oblastima su najavljene promjene, jer se teži modernizaciji procedura, igara i same organizacije. Dosta napora je već uloženo u tom pravcu, urađene su analize i sve će biti prezentovano na prvom Kongresu organizacije Mediteranskih igara, koji će uskoro biti upriličen.

Veliki broj sportova i disciplina i značajna finansijska sredstva koja su potrebna za organizaciju Mediteranskih igara neki su od razloga zbog kojih se gradovi sve teže odlučuju za apliciranje, pa se traže racionalnija rješenja, kako bi igre bile pristupačne i manje snažnim zemljama.

Kako je naglasio predsjednik Adadi, lično očekuje i da će se male države prijavljivati za domaćine, istakavši kao primjer da Crna Gora, nakon uspješne organizacije Igara malih zemalja Evrope ove godine, već ima kapaciteta da ugosti Mediteranske igre na pijesku, a smatra da bi uskoro mogla biti u prilici da konkuriše i za „velike” Mediteranske igre.

Redovno zasijedanje Mediteranske porodice u „kolijevci olimpizma”, sa ukupno 26 zemalja članica, uvod je u druge po redu Mediteranske igre na pijesku „Patras 2019”, koje će biti svečano otvorene 25. avgusta i okupiće blizu hiljadu sportista u 11 sportova odnosno 58 disciplina.

Ispred Crnogorskog olimpijskog komiteta Generalnoj skupštini MKMI prisustvovala je Zagorka Božović, savjetnik za međunarodne odnose.

Sljedeća redovna Skupština održaće se 2021. godine u Oranu (Alžir).

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Dokumenta

 

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh