X sjednica Izvršnog odbora COK-a

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević i Generalni sekretar Momir Đurđevac bili su sjajni domaćini Izvršnom odboru Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je u „Kući fudbala” Fudbalskog saveza održao svoju desetu sjednicu.

Čelni ljudi FSCG su se potrudili da Izvršnom odboru COK-a obezbijede sve uslove za održavanje sjednice, čestitali na ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu i poželjeli dalji uspješan rad Crnogorskom olimpijskom komitetu.

Uz zahvalnost za izvanrednu dosadašnju saradnju i ukazano gostoprimstvo, predsjednik COK-a Dušan Simonović poželio je još puno uspjeha Fudbalskom savezu Crne Gore, predsjedniku FSCG-a Savićeviću kao i svim reprezentativnim selekcijama Crne Gore.

Kako je ova sjednica bila ujedno i sjednica organizacionog odbora Igara malih zemalja Evrope „Crna Gora 2019”, sjednici je prisustvovao i predstavnik Ministartva sporta, generalni direktor Direktorata za sport, gospodin Miloš Lalević. Sjednici nije prisustvovao predstavnik Ministarstva finansija.

Izvršni odbor COK-a upoznat je sa napretkom u organizaciji Igara malih zemalja Evrope koje će se 2019. godine održati u Crnoj Gori. S tim u vezi prezentovane su aktivnosti koje su do sada preduzete a sve u cilju uspješne organizacije ove, do sada najveće, sportske manifestacije koju je Crna Gora imala priliku da organizuje.

Izvještaj su prezentovali Igor Vušurović – direktor Igara, Saša Radunović i Milica Šuković – ispred agencije Montimprex, te Ksenija Kovačević i Jovana Ramović – ispred NVO „Volonteri 2019”.

Tokom iscrpne prezentacije Igara posebna pažnja je posvećena organizaciji takmičenja po sportovima, alokaciji sredstava iz budžeta, smještaju i prevozu sportista, informacionom sistemu, protokolu, ceremonijama otvaranja i zatvaranja, volonterima i brendingu Igara. 

U susret Igrama 2019. godine, Crnogorski olimpijski komitet će biti domaćin Generalne skupštine i Sastanka tehničke komisije Igara malih zemalja Evrope, koji će se održati u Budvi 25. i 26. maja ove godine.

Specijalno za ovu priliku, u Budvi će, 26. maja, biti organizovan događaj „Godinu dana prije” sa kojim će početi promotivne aktivnosti vezane za Igre.

Izvještaj o napretku u pripremama za organizovanje Igara malih zemalja Evrope „Montenegro 2019”, usvojen je jednoglasno. 

Na sjednici su takođe razmatrani i jednoglasno usvojeni Završni račun za 2017. godinu i Finansijski plan COK-a za 2018. godinu. Pozitivno mišljenje o Završnom računu dao je i Nadzorni odbor COK-a, čiji je izvještaj takođe usvojen, a donesena je i Odluka o eksternoj reviziji završnog računa. 

U izvještaju o ostvarenim prihodima i rashodima Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2017. godinu, navodi se da su ukupni troškovi za proteklu godinu iznosili 1.016.003,56 eura.

Nadzorni odbor COK-a je nakon razmatranja Završnog računa Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2017. godinu konstatovao da su prihodi COK-a ostvareni u iznosu od 1.294.625,16 eura. Rashodi su u izvještajnom periodu iznosili 1.016.003,56 eura, te je došlo do prenosa 278.621,60 eura iz prethodne godine, na poseban račun za Igre malih zemalja Evrope. 

Na osnovu uvida u dokumentaciju, Nadzorni odbor je konstatovao da je finansijsko poslovanje COK-a bilo u skladu sa Zakonom i Statutom COK-a, kao i sa pravnim propisima iz ove oblasti i predložio Izvršnom odboru COK-a da donese Odluku o utvrđivanju završnog računa Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2017. godinu, kao što je to sačinila Stručna služba COK-a.

Završni račun COK-a za 2017. godinu biće upućen Skupštini COK-a na dalji postupak, zajedno sa mišljenjem Nadzornog odbora i nalazom eksterne revizije.

U dijelu planiranih prihoda za 2018. godinu predviđa se iznos od 975.000,00 eura. Ova sredstva će biti obezbijeđena iz državnog budžeta, sponzorstava i donacija, kao i iz Fonda olimpijske solidarnosti, kao podrška od strane MOK-a i EOK-a. 

Sredstva planirana u ovom obimu biće iskorišćena za podršku našim sportistima i za nastupe na manifestacijama pod pokroviteljstvom MOK-a i EOK-a, kao i za realizaciju promotivnih aktivnosti kojima se prezentuju vrijednosti olimpijskog pokreta i olimpizma uopšte.

Izvještaj Šefa misije sa Zimskih olimpijskih igara „Pjongčang 2018”, Rajka Kosića, prihvaćen je uz pohvale za kvalitetan rad uoči Igara i tokom samih takmičenja. 

U Izvještaju Šefa misije za Mediteranske igre, koje će se održati u Taragoni od 22. juna do 01. jula, navedeno je da će, saglasno kriterijumima o učešću na Mediteranskim igrama, boje naše države braniti: vaterpolo reprezentacija, ženska i muška rukometna reprezentacija, džudisti (4 takmičara), karatisto i atletičari (po 3 takmičara), boćari (2 takmičara), jedriličar, kao i jedan paraolimpijac u plivanju. Širi spisak za ovo takmičenje poslat je 13. aprila.

Saglasno obavezama iz Statuta, Izvršni odbor je donio odluku da se Redovna skupština COK-a održi, tradicionalno, na dan obilježavanja prijema Crnogorskog olimpijskog komiteta u olimpijsku porodicu, 7. jula. 

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 
 

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh