Žene u sportu

PREDSTAVLjANjE REZULTATA ISTRAŽIVANjA COK-A, SISTEMA UN I PROGRAMA GAME SET PEACE

Žene u sportu

Povodom predstavljanja rezultate istraživanja u vezi sa zastupljenošću žena u crnogorskom sportu koji su objedinjeni u dokumentu "Žene u sportu" Crnogorski olimpijski komitet, Sistem UN u Crnoj Gori i Game Set Peace program organizuju konferenciju za novinare. Na konferenciji će govoriti predsjednik COK-a Dušan Simonović, koordinator Sistema UN u Crnoj Gori Aleksandar Avanesov, svjetska juniorka prvakinja u skoku uvis Marija Vuković i autor programa Game Set Peace Marko Begović.

Konferencija će se održati u sali Instituta za medije sa početkom u 11 časova.

Sponzori i partneri

Partneri MOK-a

Dokumenta

 

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh