23. jun – Olimpijski dan

Pod pokroviteljstvom Crnogorskog olimpijskog komiteta, a na inicijativu i uz tehničku organizaciju Biciklističkog kluba Perun, u park-šumi Trebjesa u Nikšiću, manifestacijom pod nazivom “Nikšić grad sporta”, obilježen je Olimpijski dan 23.jun. Događaj su, pored biciklista, podržali brojni sportisti i sportski kolektivi: fudbaleri FK Anderba, atletičari AK Nikšić, džudisti DžK Trebjesa,…

Godinu dana do početka Evropskih igara „Baku 2015”

Prigodnom manifestacijom na Bulevaru glavnog Azerbejdžanskog grada, kao i vatrometom u ponoć između 11. i 12.juna, otpočelo je odbrojavanje – godinu dana do početka istorije Evropskih igara. „Azerbejdžan je počastvovan što će ugostiti Evropske igre. Tokom proslave ''Godinu dana do Igara'' u čitavom gradu se osjeća svečana atmosfera. Evropske igre…

Prijem za rukovodstvo Šahovskog saveza Crne Gore

Dušan Simonović, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta i sportski direktor Predrag Marsenić, danas su upriličili sastanak sa delagacijom Šahovskog saveza Crne Gore, u kojoj su, pored novoizabrane predsjednice Angeline Vuković, bili selektori Boro Miljanić (muška reprezentacija) i Dušanka Jovićević (ženska reprezentacija) i član Uprave saveza Dragutin Durutović. Čelnici Šahovskog saveza predstavili…

Održan sastanak Olimpijskih komiteta zemalja centralne i jugoistočne Evrope

Redovni sastanak predsjednika i generalnih sekretara Nacionalnih olimpijskih komiteta zemalja centralne i jugoistočne Evrope održan je 17. maja 2014. godine u Poreču. Hrvatski olimpijski odbor bio je domaćin predstavnicima iz 13 zemalja regiona, a ispred Crnogorskog olimpijskog komiteta konferenciji je prisustvovao predsjednik Dušan Simonović. Glavne teme sastanka bile su pripreme…

Sastanak Regionalne Antidoping organizacije za istočnu Evropu

Sa­sta­nak Re­gi­o­nal­ne an­ti­do­ping or­ga­ni­za­ci­je za is­toč­nu Evro­pu (EERA­DO), kao i obuka za menadžment rezultatima, odr­ža­ni su 08 i 09. 05. 2014. godine u Pod­go­ri­ci, u ho­te­lu „Aurel“ na Sta­rom aero­dro­mu. Na sastanku Borda učestvovali su pred­stav­ni­ci Svjet­ske an­ti­do­ping agen­ci­je WA­DA, i svi članovi EERADO Borda – pred­stav­ni­ci An­ti­do­ping agen­ci­ja osam ze­ma­lja:…

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Zimske olimpijske igre mladih

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh