Opština Bar: Saopštenje za javnost

Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić primio je predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušana Simonovića. Centralna tema sastanka bila je organizacija Igara malih zemalja koje će biti održane 2019. godine.

Konstatovano je da Bar može u punom kapacitetu odgovoriti svim zahtjevima koje donosi organizovanje jednog ovakovog događaja.

Generalna skupština Asocijacije nacionalnih olimpijskih komiteta u Pragu

Preko 1.300 predstavnika olimpijske porodice učestvovalo je u dvodnevnom radu Generalne skupštine ANOK-a, među kojima su bili delegati iz svih 205 nacionalnih olimpijskih komiteta i čelni ljudi međunarodnih sportskih saveza i organizacija.

Generalnoj skupštini ANOK-a su ispred COK-a prisustvovali predsjednik Dušan Simonović i Zagorka Božović.

Napredak iz godine u godinu

​Pod­go­rič­ki ma­ra­ton, pre­sti­žna sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja iz go­di­ne u go­di­nu bi­lje­ži svoj na­pre­dak. Na ovo­go­di­šnjem, 24. iz­da­nju obo­ren je re­ko­rd po bro­ju uče­sni­ka, kao i po bro­ju ze­ma­lja iz ko­jih su ti tak­mi­ča­ri, kao i re­kor­di u po­lu­ma­ra­to­nu od Da­ni­lov­gra­da do Pod­go­ri­ce u obje kon­ku­ren­ci­je.

Ula­sku ma­ra­to­na­ca i po­lu­ma­ra­to­na­ca na cilj pri­su­stvo­vao je i pred­sjed­nik Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta Du­šan Si­mo­no­vić.

Svečano otpočela treća sezona „Jugopetrol EKO mini odbojka”

„Jugopetrol EKO mini odbojka” svečano je počela svoju 3. sezonu, uz sponzorstvo kompanije Jugopetrol i podršku Ministarstva sporta Crne Gore.

Takmičenje su otvorili predsjednik OSCG Cvetko Pajković, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović i marketing menadžer kompanije Jugopetrol Dunja Zeković Đonaj.

Dodijeljene olimpijske stipendije „Tokio 2020”

Devet crnogorskih sportista u individualnim sportovima, kandidati za učešće na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine, u narednom periodu primaće stipendiju Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Sponzori i partneri

    Partneri MOK-a

    Dokumenta

     

    0
    Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh