Prijem za mlade karatiste, osvajače medalja na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore

Nakon velikog uspjeha naših mladih karatista i osvajanja jedne zlatne (Bojan Bošković) i dvije bronzane medalje (Mario Hodžić i Milena Jovanović) na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu (za kadete, juniore i mlađe seniore) na Tenerifima, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović primio je danas osvajače medalja i njihovog trenera Žarka Rakovića.

Opština Bar: Saopštenje za javnost

Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić primio je predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušana Simonovića. Centralna tema sastanka bila je organizacija Igara malih zemalja koje će biti održane 2019. godine.

Konstatovano je da Bar može u punom kapacitetu odgovoriti svim zahtjevima koje donosi organizovanje jednog ovakovog događaja.

Generalna skupština Asocijacije nacionalnih olimpijskih komiteta u Pragu

Preko 1.300 predstavnika olimpijske porodice učestvovalo je u dvodnevnom radu Generalne skupštine ANOK-a, među kojima su bili delegati iz svih 205 nacionalnih olimpijskih komiteta i čelni ljudi međunarodnih sportskih saveza i organizacija.

Generalnoj skupštini ANOK-a su ispred COK-a prisustvovali predsjednik Dušan Simonović i Zagorka Božović.

Napredak iz godine u godinu

​Pod­go­rič­ki ma­ra­ton, pre­sti­žna sport­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja iz go­di­ne u go­di­nu bi­lje­ži svoj na­pre­dak. Na ovo­go­di­šnjem, 24. iz­da­nju obo­ren je re­ko­rd po bro­ju uče­sni­ka, kao i po bro­ju ze­ma­lja iz ko­jih su ti tak­mi­ča­ri, kao i re­kor­di u po­lu­ma­ra­to­nu od Da­ni­lov­gra­da do Pod­go­ri­ce u obje kon­ku­ren­ci­je.

Ula­sku ma­ra­to­na­ca i po­lu­ma­ra­to­na­ca na cilj pri­su­stvo­vao je i pred­sjed­nik Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta Du­šan Si­mo­no­vić.

Svečano otpočela treća sezona „Jugopetrol EKO mini odbojka”

„Jugopetrol EKO mini odbojka” svečano je počela svoju 3. sezonu, uz sponzorstvo kompanije Jugopetrol i podršku Ministarstva sporta Crne Gore.

Takmičenje su otvorili predsjednik OSCG Cvetko Pajković, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović i marketing menadžer kompanije Jugopetrol Dunja Zeković Đonaj.

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 
 

Dokumenta

     

Aktuelna fotogalerija

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh