Održan sastanak Olimpijskih komiteta zemalja centralne i jugoistočne Evrope

Redovni sastanak predsjednika i generalnih sekretara Nacionalnih olimpijskih komiteta zemalja centralne i jugoistočne Evrope održan je 17. maja 2014. godine u Poreču. Hrvatski olimpijski odbor bio je domaćin predstavnicima iz 13 zemalja regiona, a ispred Crnogorskog olimpijskog komiteta konferenciji je prisustvovao predsjednik Dušan Simonović. Glavne teme sastanka bile su pripreme…

Sastanak Regionalne Antidoping organizacije za istočnu Evropu

Sa­sta­nak Re­gi­o­nal­ne an­ti­do­ping or­ga­ni­za­ci­je za is­toč­nu Evro­pu (EERA­DO), kao i obuka za menadžment rezultatima, odr­ža­ni su 08 i 09. 05. 2014. godine u Pod­go­ri­ci, u ho­te­lu „Aurel“ na Sta­rom aero­dro­mu. Na sastanku Borda učestvovali su pred­stav­ni­ci Svjet­ske an­ti­do­ping agen­ci­je WA­DA, i svi članovi EERADO Borda – pred­stav­ni­ci An­ti­do­ping agen­ci­ja osam ze­ma­lja:…

Ambasador Ruske Federacije u posjeti COK-u

Na poziv predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušana Simonovića, danas je u posjeti Crnogorskom olimpijskom komitetu bio ambasador Ruske Federacije u Crnoj Gori, gospodin Andrej Nesterenko. Sastanku su prisustvovali i Aleksandar Koševoj, Prvi sekretar Ambasade Ruske Federacije i Predrag Marsenić, sportski direktor Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je bio Šef crnogorske misije na…

Dan sporta u funkciji razvoja i mira

Prvi Međunarodni dan sporta u funkciji razvoja i mira juče je obilježen tribinom „Sport u funkciji razvoja i mira“ u organizaciji Crnogorskog olimpijskog komiteta, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Dušan Simonović, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, u uvodnom izlaganju podsjetio je da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 23. avgusta prošle godine…

Međunarodni dan sporta

U susret Međunarodnom danu sporta u funkciji razvoja i mira, Crnogorski olimpijski komitet će organizovati tribinu na temu “Sport u funkciji razvoja i mira”. Dana 6. aprila, Ujedinjene nacije (UN) i njene države članice zvanično će proslaviti , po prvi put u istoriji, Međunarodni dan sporta u funkciji razvoja i…

Sponzori i partneri

    Partneri MOK-a

    Dokumenta

     

    0
    Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh