8. Svjetska konferencija o sportu, kulturi i obrazovanju

U Amsterdamu održana 8. Svjetska konferencija o sportu, kulturi i obrazovanju

 

8. Svjetska konferencija o sportu, kulturi i obrazovanju, na kojoj je učestvovalo preko 500 predstavnika iz 110 zemalja, održana je u Amsterdamu (Holandija) od 24. do 27.novembra 2012. godine. Konferenciji je prisustvovao i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, Dušan Simonović.

Ovaj važan događaj organizovao je Međunarodni olimpijski komitet u saradnji sa Organizacijom za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESCO) i Nacionalnim olimpijskim komitetom Holandije. Fokus konferencije bio je na implementiranju strategija, praksi i potencijala sporta i olimpizma u programe kulture i obrazovanja.

Predstavnici sportske zajednice, sistema Ujedinjenih nacija, organizacija civilnog društva, akademskih, vladinih i nevladinih organizacija, korporativnog sektora i medija bili su u prilici da učestvuju i podijele svoja iskustva na interaktivnim plenarnim sjednicama, kao i okruglim stolovima dizajniranim za podsticanje konstruktivne rasprave.

U skladu sa motom konferencije "Olimpizam koji pokreću mladi", u raspravi su učestvovali brojni mladi govornici i olimpijci, koji su predstavili svoje ideje i aktivnosti, a sve u cilju osnaživanja uticaja mladih ljudi u različitim područjima.

Učesnici 8. Svjetske konferencije o sportu, kulturi i obrazovanju jednoglasno su odobrili konačnu deklaraciju, koja sadrži niz preporuka koje se, između ostalog, odnose na važnu ulogu okruženja sportista, narednu Konferenciju ministara sporta UNESCO-a (MINEPS V), društvene medije i obrazovne programe za sportiste.

Tačkama djelovanja sadržanim u Deklaraciji, učesnici su pozvali sve relevantne institucije da doprinesu u realizaciji akcionog plana:

 – da u školskim programima fizičko obrazovanje bazirano na temeljnim vrijednostima zauzme odgovarajuće mjesto;

 – da se, prema MOK-ovoj strategiji, koriste svi raspoloživi mediji za slanje poruka mladima o sportu, olimpijskim vrijednostima, obrazovanju i zdravim stilovima života;

 – da se podrži uvođenje i poboljšanje obrazovnih programa za sportiste u cilju razvijanja vještina potrebnih za njihove karijere nakon prestanka bavljenja sportom i

 – da se sa državnim institucijama radi na zaštiti sportista.

 

Tekst Deklaracije na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE.

 

 

Sponzori i partneri

  • plantaze

Partneri MOK-a

Takmičenja

 
 

Technical Manual GSSE Montenegro 2019

Dokumenta

     

0
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh